ÁSZF

Voltride s.r.o. Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Voltride s.r.o. cég, amelynek székhelye: Košická 58, 821 09 Bratislava - Ružinov kerület, cégjegyzékszáma: 50 750 003, bejegyezve a Pozsonyi III. Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Osztály: Sro, Ügyszám: 118002 / B (a továbbiakban: "Eladó").

Kapcsolatok: info@maxblinker.hu
Ügyfélszolgálat: 06 1 490 08 88

Felügyeleti szerv: Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (SOI) Pozsonyi régió SOI Felügyelősége Bajkalská 21/A, Postafiók sz. 5, 820 07 Pozsony, Termék- és Fogyasztóvédelmi Műszaki Ellenőrzési Osztály, tel. Szám: +421 2 58272 172-3 Faxszám: +421 2 58272 170

 1. Az Áruk kiválaszthatók az ezen a weboldalon található katalógusban, vagy a 06 1 490 08 88-as telefonszámon vagy üzleteinkben.
 2. Online rendeléskor kérjük, adja meg a következő adatokat:
  1. Amennyiben Fogyasztóként vásárol, pl. természetes személyként - aki a távszerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása körében jár el - kérjük, adja meg vezeték- és keresztnevét, valamint címét. Kérjük, telefonszámát és e-mail címét is írja le.
  2. Amennyiben gazdasági társaságként vásárol, adja meg cégnevét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint telep- vagy székhelyét is.
 3. A rendelés feladása után megrendelését feldolgozzuk, és a megrendelés visszaigazolását azonnal elküldjük az e-mail címére. E-mailben egyeztetjük Önnel a megrendelés részleteit és az Áru Vevő részére történő szállításának várható időpontját. Szükség esetén a rendeléssel kapcsolatos minden további információt elküldjük az Ön által megadott e-mail címre.
 4. Az Eladó által kézbesített visszaigazolás a megrendelés átvételéről nem minősül adásvételi szerződés megkötésének. A megrendelés visszaigazolásának kézbesítését követően az Eladó ellenőrzi az Áruk rendelkezésre állását, és az adásvételi szerződés csak az Eladó Vevő számára tett ajánlatának e-mail formájában történő kötelező erejű elfogadásával jön létre, amelyben megerősíti, hogy az Áru készen áll a szállításra, vagy hogy azt feladták.
 5. Az Eladó köteles a megrendelést legfeljebb 60 napon belül teljesíteni és az Árut a Vevőnek átadni. Az Árut azonban általában 2 munkanapon belül feladjuk. Az Árut munkanapokon kézbesítjük, pontos feladási és kiszállítási napjáról e-mailben küldünk értesítést.
 6. Az Eladó ezúton értesíti a Vevőt, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 15. § (1) bekezdés e) pontja 3. és 4. pontjában foglaltak értelmében a Vevő személyes adatainak kezelése során feltételezhető, hogy a Vevő személyes adatait átadja, ill. hozzáférhetővé teszi harmadik felek vagy címzettek csoportja felé, például szállítmányozó társaság, bank, fizetésfeldolgozó és hasonlók számára.
 7. Az Áru átvételekor Áruátvételi igazolást küldünk Önnek, amely utánvéttel fizetés esetén az Áru ellenértékének kiegyenlítését is igazolja. Az Áruátvételi igazolás egyben az Áru írásbeli megrendeléseként is szolgál. A vételárat és az ÁFA-t tartalmazó adóbizonylatot e-mailben küldjük meg Önnek az Áru feladásának napján. Az Árut abban a pillanatban kell a Vevő által átvettnek tekinteni, amikor a Vevő vagy a Vevő által meghatalmazott harmadik személy átveszi a megrendelt Áru összes részét, vagy ha:
  1. a Vevő egyazon rendelésében bizonyos megrendelt Áru külön kerül kiszállításra, akkor az utoljára leszállított Áru átvételének pillanatában,
  2. az Árut több részből vagy darabból állóként szállítjuk, akkor az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában,
  3. az Árukat egy meghatározott időszakon belül ismételten kézbesítik, akkor az első leszállított Áru átvételének pillanatában.
 8. Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni készlethiány esetén, vagy ha az Áru nem elérhető, illetve ha a szerződésben megrendelt Áru gyártója, importőre vagy szállítója a gyártást leállította vagy olyan jelentős változtatást eszközölt rajta, amely megakadályozza az Eladót a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében. Továbbá vis maior fennállása esetén, vagy ha ugyan az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtett a szerződés teljesítése érdekében, de ezután sem tudja az Árut a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban feltüntetett áron a Vevőnek átadni. Az Eladó köteles erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni, és a szerződésben vállalt Áruért már befizetett foglalót a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszafizetni a Vevő által megjelölt bankszámlára történő banki átutalással.
 9. A Vevő az Áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Vevőnek joga van ezen időszakon belül kicsomagolni és kipróbálni az Árut hasonlóan ahhoz, ahogyan ez a klasszikus fizikális üzletben szokásos. A kipróbálás azonban nem jelenti az Áruk tényleges használatának megkezdését, majd a használt Áruk visszaküldését az Eladónak. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát írott formában vagy az info@voltride.hu e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja, amelyben egyértelműen jelzi, hogy a Vevő eláll a szerződéstől. A Vevő elállási nyilatkozatot is használhat erre a célra. Kérjük, amennyiben így dönt, az Áruval együtt küldje el részünkre aláírva a szerződéstől való elállási nyilatkozatot, amely tartalmazza vezeték- és keresztnevét, címét, rendelési számát, a megrendelés dátumát és a pénzügyi elszámoláshoz használandó bankszámlaszámot.
 10. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, az adásvételi szerződéshez - amelytől a Vevő eláll - kapcsolódó bármely kiegészítő megállapodás szintén hatályát veszti.
 11. Az Árut a vásárlást igazoló bizonylattal együtt legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül küldje vissza a következő címre: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Szlovákia, vagy adja át személyesen az Árut az üzletben (elosztási ponton). A szerződéstől való elállás esetén a Vevő köteles az Eladónak az Árut hiánytalanul a teljes dokumentációval együtt visszaküldeni, sértetlenül, lehetőleg eredeti csomagolásban, nem használt állapotban. Javasoljuk az Áru biztosítását. Az Eladó nem fogad el utánvétes küldeményt. Az Eladó a szerződéstől való érvényes elállást követően visszatérít a Vevőnek minden olyan kifizetést, amelyet a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, így különösen a vételárat, beleértve az Áru szállítási költségét is. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevő többletköltségét, ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Vevő által választott szállítási költségek és az Eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti. A kifizetéseket 14 naptári napon belül visszatérítjük a Vevőnek attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor az Eladó megkapta a Vevő adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát. A fizetés ugyanúgy történik, mint a vásárláskor alkalmazott fizetés. Ez nem érinti a Vevő azon jogát, hogy más fizetési módban állapodjon meg az Eladóval, ha ezzel kapcsolatban a Vevőt nem terheli többletdíj.
 12. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos Árut küld vissza az Eladónak, vagy ha a szóban forgó Áru értéke az Áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértéket meghaladó kezelés következtében csökken, az Eladó a Vevőtől kártérítésre jogosult az Áru javítására és az Áru eredeti állapotának helyreállítására fordított összeg értékében, ill. az Eladónak jogában áll követelni a Vevőtől az Áru értékcsökkenésének megtérítését, és erről a Vevőt tájékoztatni.
 13. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos Árut küld vissza az Eladónak, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy visszatéríti az Eladónak azt az összeget, amellyel az Áru tényleges értéke csökkent, továbbá az Áru kijavításával, eredeti állapotába való helyreállításával kapcsolatban felmerülő, az Áru jótállás utáni szervizelési ára szerint számolt költségeket.
  Az Általános Szerződési Feltételek jelen pontja értelmében a Vevő legfeljebb az Áru vételára és az Áru adásvételi szerződéstől való elálláskori értéke közötti különbözet összegében köteles kártérítést fizetni az Eladónak.
 14. Az Eladó vállalja, hogy a szerződéstől való elállási nyilatkozat Eladóhoz való eljuttatásától számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vevőnek a szóban forgó Árukért kifizetett árat (a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a Vevőtől kapott összes kifizetéssel együtt, beleértve a feladási, szállítási, postai és egyéb költségeket és díjakat). Az Eladó nem köteles visszaküldeni a Vevőnek az adott Áruért kifizetett árat, mielőtt az Áru a Vevőtől tartozékokkal együtt valójában visszaérkezne, beleértve a dokumentációt stb., vagy amíg a Vevő nem igazolja az Áru tartozékokkal együttes, beleértve a dokumentációt stb., visszaszállítását az Eladóhoz .
 15. A szerződéstől való elálláskor a Vevő viseli a közvetlen költségeit az Áru visszaküldésének az Eladóhoz vagy az Eladó által az Áru átvételére felhatalmazott személyhez. A szerződéstől való elálláskor a Vevő viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségeit, amely Árukat jellegükből adódóan postai úton nem lehet visszaküldeni. Az Áru visszaküldésével járó közvetlen költségeket megfelelően nem lehet előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján ezek a költségek 740 Ft és 55500 Ft közé becsülhetők az Áru méretétől és súlyától, az Áru visszaküldéséhez megtett távolságtól, valamint a Vevő által kiválasztott szállító szolgáltatási díjaitól függően.
 16. Abban az esetben, ha a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti fenti kötelezettségeinek valamelyikét nem teljesíti, a szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az összes, bizonyíthatóan kifizetett összeget visszaküldeni a Vevőnek, és ugyanakkor jogosult az Áru Vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségek Vevő általi megtérítésére.
 17. A Vevő (Fogyasztó) nem állhat el olyan szerződésről, amelynek célja:
  1. szolgáltatásnyújtás, ha azt a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével nyújtották, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti a jogát a szerződéstől való elálláshoz, miután és ahol a szolgáltatás nyújtása teljeskörűen megtörtént,
  2. a Fogyasztó egyedi igényei szerint készült Áruk, egyedi gyártású Áruk vagy kifejezetten egyetlen Fogyasztó számára tervezett Áruk értékesítése,
  3. gyors megsemmisülésnek vagy minőségromlásnak kitett Áruk értékesítése
  4. olyan védőcsomagolásba zárt Áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása sérült a szállítás után,
  5. hangfelvételek, videofelvételek, hang- és videofelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése védőcsomagolásban, ha a Fogyasztó már kicsomagolta ezt a csomagolást,
  6. nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítése,
  7. elektronikus tartalom biztosítása nem fizikális adathordozón, feltéve hogy annak biztosítása a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti az elálláshoz való jogát.
 18. Az Áru vételárát minden esetben visszaigazoljuk e-mailben a megrendelés részletezésében. A Vevő megerősíti, hogy tisztában volt azzal, hogy a megrendelés az ár megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.
 19. Az Áruk és szolgáltatások összes ára, valamint az online Áruházban szereplő díjak tartalmazzák a 27%-os áfát. Valamennyi akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha egy adott terméknél ez másként van feltüntetve. A jelenlegi ár azon Áruk árát jelenti, amelyekkel a szóban forgó Árukat kínáljuk, anélkül, hogy figyelembe vennénk az összes lehetséges bónuszt, értékesítési és egyéb kedvezményeket népszerűsítő marketingkampányokat, vagy a gyártó vagy forgalmazó által ajánlott, nem kötelező árat, amely mindig feltünteti az árat amely jobban tükrözi a termék árszínvonalát a piacon adott időben.
 20. A jótállási feltételekre a panaszkezelési eljárás az irányadó:
  1. Ha az Árukon nyilvánvaló hibák vannak, pl. különösen abban az esetben, ha az Áru sérült szállítási csomagolásban kerül értékesítésre a Vevőnek, a Vevő jogosult az Árut nem átvenni. Ebben az esetben továbbra is fennáll a Vevő azon joga, hogy számára az Eladó biztosítsa a megfelelő teljesítést, vagy az Eladó a Vevő választása szerint visszatérítse a vételárat.
  2. Amennyiben az Áru hibája a jótállási időszak alatt következik be, miután az Árut átvette a Vevő, a Vevő panaszt nyújthat be. Akkumulátorral működtetett termékek, illetve különféle típusú akkumulátorok esetében az akkumulátor (elem) normál kopása nem minősül az adott termék hibájának, mivel olyan termékelemekről van szó, amelyek normál használat mellett természetes módon veszítenek élettartamukból.
  3. A Fogyasztóként vásárlók számára a jótállás időtartamára a törvény hatályos rendelkezései az irányadók, amely így a törvényben meghatározott kivételekkel 24 hónapig tart. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az Árut a Vevő átveszi. Amennyiben a reklamált Árut postai úton vagy futárral kézbesítik (lásd elérhetőségek), a felelős személy átveszi az Árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép-blokk, csomagolás), akkor a panasz elrendezésének határideje szempontjából a döntő időpont a futártól vagy a postai kézbesítőtől történt átvétel napja. A utánvéttel küldött Árukat az Eladó nem fogadja el; javasoljuk az Áruk biztosítását.
  4. A jótállási időszak hossza a nem Fogyasztóként vásárlók számára 12 hónap. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az Árut a Vevő átveszi. Amennyiben a reklamált Árut postai úton vagy futárral kézbesítik (lásd elérhetőségek), a felelős személy átveszi az Árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép-blokk, csomagolás), akkor a panasz elrendezésének határideje szempontjából a döntő időpont a futártól vagy a postai kézbesítőtől történt átvétel napja. A utánvéttel küldött Árukat az Eladó nem fogadja el; javasoljuk az Áruk biztosítását.
  5. A Vevő a törvényben meghatározott minden esetben jogosult a szerződéstől elállni. Az elállás attól a pillanattól hatályos az Eladóval szemben, amikor a Vevő a szerződéstől való elállásáról szóló írásbeli nyilatkozatát átadja neki. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés a kezdetektől fogva felmondásra kerül, és a felek kötelesek mindent visszaadni, amit az alapján nyújtottak.
  6. Panasz esetén az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésért, illetve a készüléken tárolt adatok elvesztéséből eredő károkért. A Vevő köteles saját maga biztonsági másolatot készíteni az adatokról a panasz megtétele előtt.
  7. Amennyiben kijavítható hibáról van szó, a Fogyasztó/Vevő jogosult azt ingyenesen, időben és szakszerűen kijavítani. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. Fogyasztó/Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha ebből a termék árát, illetve a hiba súlyosságát figyelembe véve az Eladó számára nem merülnek fel aránytalan költségek.
  8. A hiba kiküszöbölése helyett az Eladó bármikor kicserélheti a hibás terméket egy nem hibás termékre, kivéve, ha ez komoly kényelmetlenséget okoz a Fogyasztónak/Vevőnek.
  9. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Fogyasztó/Vevő jogosult a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a Fogyasztót/Vevőt, ha azok orvosolható hibák, de ha a Fogyasztó/Vevő a hiba kijavítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket. Egyéb nem javítható hibák esetén a Fogyasztó/Vevő a termék árából ésszerű engedményre jogosult.
  10. Az Eladó tájékoztatta a Fogyasztót/Vevőt a Ptk. 622. §-a szerinti jogairól (jelen cikk 1. pontja), valamint a Ptk. 623. §-ából eredő jogairól (jelen cikk 2. pontja) jelen Panaszkezelési Eljárás Eladó e-shopjának megfelelő aloldalán történő közzétételével, amelyet a Fogyasztónak/Vevőnek lehetősége volt a megrendelés leadása előtt elolvasni.
  11. A Vevő döntése alapján, mely jog a Vevőt a Ptk. 622. és 623. § rendelkezése szerint megilleti, az Eladó, illetve a meghatalmazott személy köteles a panaszkezelés módját a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. § (m) pontja alapján haladéktalanul meghatározni; bonyolultabb esetekben a panaszeljárás megindításától számított 3 napon belül; indokolt esetben különösen, ha az Áru komplex műszaki állapotfelmérése szükséges, legkésőbb a panasztételi eljárás kezdő napjától számított 30 napon belül. A panasz kezelésének módjának meghatározása után az Eladó, illetve a meghatalmazott személy a panaszt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben lehetőség van a panasz későbbi kezelésére is. A panaszkezelés azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásának napjától számított 30 napnál. A panaszkezelés határidejének lejárta után a Fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll az Árut új Árura cserélni. A panasztételi eljárás befejezéséről és a panasz eredményéről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt, és ezzel egyidejűleg a panasztételi jegyzőkönyvet az Áruval együtt kézbesíti a Vevőnek. Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül panaszt nyújt be az Áruval kapcsolatban, az Eladó a panaszt csak szakértői vélemény, illetve arra meghatalmazott, bejelentett vagy akkreditált szervezet álláspontja, illetve arra kijelölt személy álláspontja (a továbbiakban: „Áruk szakértői értékelése”) alapján utasíthatja el. A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől, hogy fizesse meg az Áru szakértői értékelésének költségeit vagy az Áru szakértői értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.
  12. Ha a Vevő 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után nyújt be termékpanaszt, és az Eladó elutasította azt, a panaszt kezelő személy köteles a panaszkezelési dokumentumban feltüntetni, hogy a Vevő kinek küldheti el az Árut szakértői értékelésre. Ha a Vevő az Árut szakértői értékelésre elküldi a panaszkezelési dokumentumban megjelölt személynek, az Áru szakértői értékelésének költségeit, valamint az összes kapcsolódó, szándékosan felmerült költséget az Eladó viseli függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Vevő szakértői elbírálással bizonyítja az Eladó felelősségét az Áru reklamált hibájáért, ismét panaszt nyújthat be; a jótállási idő az Áru szakértői értékelése során nem jár le. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek az újra benyújtott panasz benyújtásától számított 14 napon belül az Áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költségeket. Az újra benyújtott panasz nem utasítható el.
  13. A panaszokat személyesen bármely üzletben (kiadóhelyen), vagy e-mailben a info@voltride.hu címre lehet benyújtani.
  14. Az Áruval együtt javasoljuk, hogy nyújtsa be az Áru megvásárlását igazoló dokumentumot (számlát), amely jótállási jegyként szolgál, és töltse ki a panaszűrlapot a panasz gyorsabb feldolgozása érdekében.
  15. Abban az esetben, ha a Vevő él a jogával, és követeli az Áru hibájának javítással történő megszüntetését, és a jótállási jegyben az Áru jótállási javítására az Eladótól eltérő szervet jelöltek ki, amelynek székhelye az Eladóval azonos helyszínen vagy a Vevőhöz közelebbi helyen van, a Vevő a jótállási jegyben megjelölt szervnél gyakorolja a jótállási javítás jogát.
  16. Abban az esetben, ha a jótállási javítás nem érvényesíthető az Eladótól eltérő jogalanynál, az Eladó biztosítja a jótállási javítást. Az Eladó a panasz beérkezésének napján a Vevőnek okmányt állít ki az Áru reklamációjának kézhezvételéről, amelyben a Fogyasztóvédelmi törvény 18.§ 5.bek. rendelkezéseinek megfelelően pontosan jelzi az Áru hibáit. Az Eladó a panasz kezelése után a Vevővel egyeztetett formában tájékoztatja a Vevőt.
  17. Ezenkívül a Vevő jogosult jótállási javítást kérni a hivatalos szervizközpontokban, amelyek listája mellékelve van az Áru dokumentációjához, illetve azt a Vevő kérésére az Eladó átadja a Vevőnek.
  18. A panaszokat, ideértve a meghibásodás megszüntetését is, indokolatlan késedelem nélkül, indokolt esetben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell kezelni. Ezen időszak lejárta után a Fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll a terméket új termékre cserélni.
  19. Olyan helyzetben, amikor az Árut el kell küldeni az Eladónak vagy egy szervizközpontba, a Vevő úgy jár el, hogy az Árut megfelelő csomagolásba csomagolja, amely megfelelően védi az Árut, és megfelel az Áruk szállítására vonatkozó követelményeknek. Törékeny Áruk szállítása esetén javasoljuk küldemény megfelelő szimbólumokkal történő megjelölését.
  20. Ha a reklamált Árut postai úton vagy futárral kézbesítik (lásd az elérhetőségeket), a felelős személy átveszi az Árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép-blokk, csomagolás), a panasz elrendezésének határideje szempontjából a döntő időpont a futártól vagy a postai kézbesítőtől történt átvétel napja.
  21. A kárigénylési határidő lejártának figyelemmel kíséréséért a felelős személy teljes körűen felelős a 250/2007 Koll. a Fogyasztóvédelemről és a Polgári Törvénykönyvről törvény vonatkozó rendelkezése szerint, valamint felelős azért, hogy a panasz kezelését követően haladéktalanul felvegye a kapcsolatot az ügyféllel e-mailben, SMS-ben vagy ajánlott levélben a törvényes határidőn belül.
  22. A panasz megfelelő kezelése után a Szervizközpont telefonon, e-mailben vagy a Vevővel egyeztetett egyéb módon felkéri a Vevőt a kijavított Áru és a panaszkezelési jegyzőkönyv átvételére, ill. közös megegyezés alapján az Árut a panaszkezelési jegyzőkönyvvel együtt ajánlott küldeményben kézbesítjük a Vevőnek.
  23. A szerviztechnikusnak a Vevőnél tett bármely látogatásakor jegyzőkönyvet kell készítenie az észlelt meghibásodásokról és azok megszüntetésének módjáról. Ilyen jegyzőkönyv nélkül a szerviztechnikushoz látogatása nem kerül figyelembevételre.
  24. A jótállási igény megszűnik az Áru szakszerűtlen összeszerelése vagy szakszerűtlen üzembe helyezése, valamint az Áru szakszerűtlen kezelése, pl. különösen az alábbi esetekben:
   1. a terméken lévő védőzárak és címkék megsértése, ha a terméken vannak ilyenek
   2. az Áru olyan körülmények között történő használata, amelyek paraméterei nem egyeznek meg az Áru dokumentációjában meghatározott paraméterekkel
   3. vízkárok
   4. a józan ésszel ellentétes Áruhasználat túlterhelés vagy túlzott igénybevétel miatt
   5. az Áruk az ezen a webhelyen meghatározott biztonsági szabályokkal ellentétes használata
  25. A gyártó által megadott paraméterek mindig ideális körülmények között megadott paraméterek. A gyártó által megadott paraméterek és a felhasználó által mért paraméterek közötti eltérés nem ok a panaszra. A Vevőnek lehetősége van ingyenesen kipróbálni a terméket üzleteinkben, illetve 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldeni a terméket, ha a tényleges használat során nem elégedett a termék paramétereivel.
  26. Ha a termék mérőeszközöket (sebességmérő, hőmérő stb.) tartalmaz, akkor ezek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal, és pontosságuk nem garantált, és befolyásolhatja például a hőmérséklet, a gumikopás stb. Ezek hozzávetőleges értékek, és ezen adatok pontossága nem lehet panasz tárgya.
  27. Abban az esetben, ha a Vevő/Fogyasztó nem volt elégedett a panasz Eladó általi kezelésével, vagy ha a Vevő/Fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordult az Eladóhoz, és nem volt elégedett azzal, ahogyan az Eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevő/Fogyasztó jogosult az Eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel. Ha az Eladó az ilyen megkeresésre nemleges választ ad, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő/Fogyasztó jogosult alternatív vitarendezés kezdeményezésére javaslatot tenni az alternatív vitarendezési szervezetnél. Az alternatív vitarendezés szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, Bajkalská 21 / A, Pf. 5, 820 07 Pozsony, ill. a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján szereplő másik illetékes jogi személy (a lista elérhető a www.mhsr.sk címen). A Vevő/Fogyasztó jogosult megválasztani a Fogyasztói viták alternatív rendezésének szervét. A Fogyasztó használhatja az online vitarendezési platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ webhelyen érhető el.
  28. A Vevő panasz esetén tájékoztatja az Eladót a panasz benyújtásáról, és megállapodik vele a panaszkezelés legmegfelelőbb módjában. Figyelembe véve a panasz jellegét, az Eladó felajánlja a Vevőnek, hogy egy szerviztechnikus felkeresi és az esetleges beszerelés helyén kijavítja az Áru hibáit, pl. a Vevőnél, vagy javasolja az Áruk szervizközpontba történő szállítását.
  29. Panaszosztály:

   Voltride sro
   Šumavská 1
   821 08 Pozsony - Ružinov kerület

   info@voltride.hu
   06 1 490 08 88
  30. Az Árukra vonatkozó jótállási idő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, kivéve, ha az adott Árura más jótállási időszak kerül meghatározásra, és az Áru átvételének és a kapcsolódó dokumentumok visszaigazolásának napján veszi kezdetét. A 24 hónapos jótállási idő a magáncélú használatra szánt Áruk értékesítésére vonatkozik [620. §. 1. §]. Ha a Vevő nem Fogyasztó az Általános rendelkezések és Fogalommeghatározás 1. cikkelyének 3. (1.i.) pontja szerint, a jótállási idő 12 hónap.
  31. A jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a vásárló az Áru jótállási javítása miatt nem tudta használni az Árut.
  32. Ha az Árut új Árura cserélik, a Vevő dokumentumot kap, amelyen feltüntetik a kicserélt Árut. Minden további igény az eredeti szállítólevél és a jelen panaszkezelési dokumentum alapján történik.
  33. A jótállás időtartama alatt a jótállás alá eső összes javítás ingyenes.
  34. Panasz esetén az adatvesztésért, illetve a készüléken tárolt adatok elvesztéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
  35. A jótállási időszak az Áru átvételétől folytatódik.
  36. A jótállási időszakba nem számít bele az az időtartam, amely a panasz benyújtásától addig az időpontig tart, amikor a Vevő köteles a jótállási javítás befejezése után átvenni az Árut.
  37. A jótállás érvényesítéséhez elegendő az adóbizonylat (számla vagy nyugta), amely jótállási jegyként szolgál, de ha a vásárláskor jótállási jegyet is mellékeltek, akkor javasoljuk, hogy mutassa be azt a jótállás igénylésekor.
  38. Az adóbizonylatot az Áru kézbesítésének napján küldjük el e-mailben.
 21. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áruk késedelmes szállításáért, ha azt a Vevő helytelenül megadott címe okozza. A Vevő jogosult az Árut, valamint annak csomagolását alaposan megvizsgálni a fuvarozótól/futártól történő átvételkor, és az Áruátvételi bizonylaton aláírásával megerősíteni az Áru átvételét. Abban az esetben, ha a Vevő úgy találja, hogy az Áru vagy az Áru csomagolása mechanikusan sérült, köteles erről értesíteni a fuvarozót, és jelenlétében ellenőrizni az Áru állapotát. Ha a Vevő az Áru átvételekor sérülést észlel, a Vevő köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet készíteni az Áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárjegyzőkönyv), melynek pontosságát a fuvarozó igazolja.
  Ebben az esetben az Áru futár hibájából történő kézbesítésének elmaradása miatti vagy az Áru futárszolgálat által okozott sérülése miatti reklamációt közvetlenül a futárszolgálat munkatársánál kell benyújtani. A Vevő a futártól megrongálódott Árut nem vehet át, az Áru sérülését a Vevő köteles az Áruátvételi bizonylaton rögzíteni.
  Az Áru mechanikai sérülésével kapcsolatos minden panaszt, amely a küldemény átvételekor nem volt nyilvánvaló, a küldemény átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb az egyes fuvarozó társaságok által a „Szállítási módok” és „Reklamáció” dokumentumokban meghatározott időpontig kell benyújtani. Az ilyen sérült Áruk később feltárt hibáiból eredő panaszok érvényesíthetők, ha bebizonyosodik, hogy az Áru a szállítótól való átvétel időpontjában már rendelkezett a reklamált hibákkal. Az első használat előtt a vásárló köteles elolvasni a garanciális feltételeket, beleértve a használati útmutatót is, majd szigorúan betartani ezeket az információkat.
 22. A Vevőnek jogában áll a megrendeléstől indoklás nélkül elállni az Áru feladása előtt bármikor, amit e-mailben vagy telefonon tehet meg. Abban az esetben, ha az Árut vis maior vagy a termelés megszüntetése miatt nem szállítják le, az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a kézbesítés elmaradásának okáról. Ha a vételár vagy annak egy része már kiegyenlítésre került, a pénzösszeget a rendelés törlésekor 14 naptári napon belül a Vevő által a fizetéskor alkalmazott módon vissza kell téríteni. Ez nem érinti a Vevő azon jogát, hogy más fizetési módban állapodjon meg az Eladóval, ha ezzel kapcsolatban a Vevőt nem terheli többletdíj.
 23. A jelen Általános Szerződési Feltételek 8-16. pontjai kifejezetten nem vonatkoznak azokra a jogalanyokra, amelyek nem felelnek meg a Fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 Coll. cikkely 2. § a) pontjában foglalt Fogyasztói definíciónak.
 24. Ha a Fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan panaszát az Eladó kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, lehetősége van az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy annak feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a Fogyasztónak jogában áll indítványt benyújtani vitája alternatív megoldásának kezdeményezésére a a Fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló törvény 12. §. 391/2015 Koll. cikkely módosítása szerint.
  Az Eladóval - Voltride s.r.o., székhelye: Košická 58, 821 09 Bratislava - Ružinov kerületben, Cégszám: 50 750 003, bejegyezve a Pozsonyi III. kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, Osztály: Sro, Ügyiratszám: 118002/B - fennálló Fogyasztói viták alternatív megoldására illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség - Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk - vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján bejegyzett más illetékes, felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető: http://www.mhsr.sk); a Fogyasztónak jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt alternatív Fogyasztói vitarendezési jogalanyok közül melyikhez fordul.
  A Vevők/Fogyasztók jogosultak vitáik rendezésére az online vitarendezési platformot (a továbbiakban: RSO) igény bevenni az általuk választott nyelven. A Vevő/Fogyasztó vitája alternatív megoldására használhatja az RSO platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ webhelyen érhető el. Az RSO platformhoz benyújtott beadványakor a Vevő/Fogyasztó elektronikus reklamációs űrlapot tölt ki. Az általa benyújtott információnak elegendőnek kell lennie a megfelelő online alternatív vitarendezési szerv meghatározásához. Vevő/Fogyasztó panaszát alátámasztó dokumentumokat csatolhat.
 25. A személyes adatok és azok védelme
  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk megtalálhatók a webhelyen a Személyes adatok védelme rovatban. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles az Eladónak a személyes adatokat a megfelelő és valós formában megadni, és köteles tájékoztatni az Eladót a személyes adataiban bekövetkezett változásokról is. A Vevő megerősíti, hogy az általa megadott személyes adatok helyesek.
 26. A megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet bejelölésével a Vevő kijelenti, hogy megismerte a jelen Általános Szerződési Feltételeket, azok tartalmát maradéktalanul megértette és azokkal egyetért.
 27. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá nem tartozó kapcsolatokra a következőek az irányadók: a Polgári Törvénykönyv, illetve a Kereskedelmi Törvénykönyv (abban az esetben, ha a Vevő nem Fogyasztóként jár el) vonatkozó rendelkezései, a Fogyasztóvédelmi vitákban a belső piac állami ellenőrzéséről szóló 128/2002 Koll. sz. törvényt módosító és bizonyos cikkelyeit kiegészítő, az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004 Koll. sz. törvény, módosítva a 284/2002 Koll. sz. törvény és a távértékesítés Fogyasztóvédelméről szóló 102/2014 Koll. sz. törvény által.
 28. Ezek az általános szerződési feltételek a Vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 29. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az érvényesen megkötött szerződésre azonban a megkötésének időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak
 30. A Voltride s.r.o. oldalon közzétett összes anyagot szerzői jogi törvény védi. A weboldalon felsorolt termékeket és szolgáltatásokat, a velük kapcsolatos információkat és képeiket az érintettek további jogai védhetik. A termékek, szolgáltatások, vállalatok és társaságok neve és megnevezése tulajdonosaik bejegyzett védjegye lehet.
  A vállalat webhelyének bármely részét (különösen az eladott termékek leírása és képei, a vásárlások leírása, valamint a kategóriák és paraméterek felosztása) a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos elektronikusan vagy mechanikusan lemásolni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
 31. Voltride s.r.o. rámutat arra, hogy üzletei webhelyein található információkat részben harmadik féltől töltötték le, ténybeli és technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és előzetes értesítés nélkül frissíthetők. Voltride s.r.o. előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a weboldalán leírt termékeket és szolgáltatásokat, és nem garantálja azok tartalmának tényszerű pontosságát.
  A Voltride s.r.o. nem vállal felelősséget más felek felé közvetlen, közvetett, rendkívüli vagy egyéb következményes károkért, amelyeket a saját vagy linkelt webhelyéről származó információk használata okozott, beleértve (de nem kizárólagosan) az elmaradt nyereséget, a felmerült költségeket, az üzleti megszakításokat és egyéb károkat. A Voltride s.r.o. nem vállal semmilyen jótállást és szavatosságot a törvényből eredő garanciákon, valamint az üzleteinek weboldalain kínált termékek beszállítói és szolgáltatói által a törvény hatályán túlmutató garanciákon kívül, amennyiben ez kifejezetten az ilyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. A Voltride s.r.o. honlapján közölt információk nem értelmezhetők a termékek és szolgáltatások meghatározott célra való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatként, kivéve, ha az ügyfél írásban kapott ilyen nyilatkozatot a Voltride s.r.o.-tól, miután kétség esetén felvette vele a kapcsolatot.
 32. Felhasználó felelőssége, járműmódosítás, és a helyi jogszabályoknak való megfelelés
  A Voltride s.r.o.-nál minden termékünk és szolgáltatásunk biztonságát, integritását és jogi megfelelőségét kiemelten kezeljük. Kifejezetten tiltjuk a járműveinken végrehajtott bármilyen jogosulatlan módosítást, beleértve, de nem kizárólagosan a további sebesség felszabadítására vagy az eredeti specifikációk megváltoztatására irányuló módosításokat. Az ilyen módosítások nem csak az általunk betartott biztonsági szabványokat veszélyeztetik, hanem a helyi előírásoknak nem megfelelővé tehetik a járművet.
  A Vevőknek erősen ajánlott, hogy vásárlás vagy módosítási kérelem benyújtása előtt tájékozódjanak a helyi közlekedési és járműszabályozásról. A felhasználó egyértelmű felelőssége marad annak biztosítása, hogy a Voltride s.r.o.-tól vásárolt vagy a Voltride s.r.o. által módosított járművet a helyi előírásoknak megfelelően üzemeltesse. A Vevő felelőssége, hogy megértse és betartsa a járműre vonatkozó szabályozásokat, illetve a közlekedési szabályokat azon a területen, ahol a Voltride s.r.o.-tól vásárolt járművet a Vevő használja. A Vevő ezennel beleegyezik, hogy a Voltride s.r.o.-tól vásárolt járműveket kizárólag magánterületen, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával, sport/rekreációs célokra használja, és hogy amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, saját kockázatára és felelősségére követi a jogi előírásokat, mint például a védőfelszerelés, a jármű kötelező felszerelése, a tanúsítványok vagy a teljesítmény- és sebességkorlátozások. Minden ezen túlmenő használat, különösen közutakon vagy közlekedési szabályok által szabályozott területeken, szigorúan tilos.
  Ha egy Vevő konkrét módosításokat kér a Voltride s.r.o.-tól, akkor ez azzal a kifejezett egyetértéssel történik, hogy a módosított járművet kizárólag magánterületen és a felhasználó saját felelősségére használják. Minden ezen túlmenő használat, különösen közutakon vagy közlekedési szabályok által szabályozott területeken, szigorúan tilos. A Voltride s.r.o. semmilyen felelősséget vagy felelősséget nem vállal a jármű jogosulatlan módosításából, illetve a korlátozott vagy nem megfelelő környezetben történő használatából eredő balesetekért, károkért vagy jogi következményekért.
  Az ezen irányelvekkel ellentétes bármilyen tevékenység, például a jármű hatósági engedély nélküli átalakítása vagy a közútra nem engedélyezett járművel való vezetés közúton, a felhasználó kizárólagos felelősségére és belátása szerint történik. A Voltride s.r.o. nem vállal felelősséget az ilyen cselekményekből eredő jogi következményekért, károkért vagy felelősségekért. Minden Vevőnket szenvedélyesen arra ösztönözzük, hogy felelősségteljesen járjanak el, helyezzék előtérbe a biztonságot, és tartsák fenn járműveik épségét az összes közlekedő és saját maguk jóléte érdekében, továbbá weboldalunkon felsoroljuk a jármű összes paraméterét, beleértve a maximális teljesítményt és sebességet is. Ha a jármű bizonyos sebességre vagy teljesítményre van korlátozva, e korlátok megváltoztatása ezen cikk megsértésének minősül, és a Vevő felelőssége.
 33. Felelősség korlátozása
  A Voltride s.r.o. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), amely a járművek használatából vagy használatának ellehetetlenüléséből ered, még akkor sem, ha a Voltride s.r.o.-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. A Voltride s.r.o. összesített felelőssége semmilyen esetben sem haladja meg azt az összeget, amelyet Ön a vállalatnak a jármű megvásárlásáért fizetett.
 34. Kártalanítás
  Bármely járművünk megvásárlásával és/vagy használatával Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a Voltride s.r.o.-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és kapcsolt vállalkozásait minden olyan követelés, felelősség, kár, veszteség és költség alól, beleértve - korlátozás nélkül - az ésszerű jogi és könyvelési költségeket, amelyek az alábbiakból erednek vagy az alábbiakhoz bármilyen módon kapcsolódnak: (a) a járműhöz való hozzáféréséből vagy annak használatából; (b) a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértéséből; vagy (c) az Ön gondatlan vagy jogellenes magatartásából
 35. Sérülések és károk
  A Voltride s.r.o. nem vállal felelősséget a járműveinek használatából, helytelen használatából vagy hibás működéséből eredő sérülésekért, károkért vagy veszteségekért. A Vevők felelősek a saját és a mások biztonságáért a jármű üzemeltetése során. Ez magában foglalja az ajánlott védőfelszerelés viselését, valamint a gyártó összes irányelvének és a helyi előírásoknak a betartását.

ÁSZF Max Care

A Max Care Általános Szerződési Feltételei

 1. A Max Care egy kiterjesztett garancia, javítás és szervizelés az Eladótól vásárolt Árukra. Előre meghatározott díj ellenében megrendelhető fizetős szolgáltatás, melynek célja a megvásárolt Áru gondtalan birtoklásának biztosítása. A díj mértékét a vásárlást követően e-mailben egyértelműen közlik a Vevővel. Ez a szolgáltatás a Vevő számára a vásárlást követően meghatározott ideig, például egy hónapig díjmentesen rendelkezésére áll (az ingyenes időszak pontos időtartama az Árutól és az Eladó mindenkori döntésétől függően változhat, de ez mindig egyértelműen szerepel az e-mailben). Az ingyenes nyújtott szolgáltatásnak nem feltétele a szolgáltatás megrendelése, és ha az ingyenes időszak nem hosszabbodik meg, a Vevőt nem terheli fizetési kötelezettség annak meghosszabbításáért. A hosszabbítás kizárólag a Vevő megrendelése alapján történik, amely rendelést az ajánlattal együtt küldött e-mailben megadott, illetve SMS üzenetben elküldött webes felületen adhat le a Vevő. Ez semmilyen esetben sem minősül biztosítási szolgáltatásnak, és nem is kínálják akként. Emiatt nem nyújt védelmet a Vevőnek az Áru eltulajdonítása esetén, és csak akkor biztosítható, ha a Vevő birtokában van a vásárolt Árunak.
 2. Tekintettel arra, hogy nem biztosítási szolgáltatásról van szó, a Vevő tudomásul veszi, hogy ingyenes javítás és szervizelés nyújtása csak akkor lehetséges, ha a Vevő a megvásárolt Árut a vásárlást igazoló okirattal és a Max Care szolgáltatás érvényességét igazoló okirattal együtt behozza vagy beszállíttatja. Amennyiben az Áru már nincs a Vevő tulajdonában (például lopás miatt), akkor nem nyújtanak neki szolgáltatást. A Max Care szolgáltatás ebben az esetben nem jár le, és például ha később megtalálják az Árut, arra a Max Care továbbra is használható.
 3. A Max Care szolgáltatás csak új Áru vásárlása után a biztosított ingyenes időszakban vásárolható meg. A hosszabbítási lehetőségekről a Vevőt az ingyenes időszak alatt e-mailben vagy SMS-ben értesíti az Eladó. A feltétel a szolgáltatás kifizetése az ingyenes szolgáltatási időszak lejárta előtt. Ebben a tekintetben az a nap a döntő, amelyen a pénzeszközöket az Eladó számláján jóváírják.
 4. A Max Care megszűnik:
  1. Az utolsó aktiválástól vagy hosszabbítástól számított 14 napon belül a Vevő vagy az Eladó által küldött írásos értesítéssel. Ebben az esetben feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevételére nem került sor, az Eladó az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a szolgáltatási díj teljes összegét a Vevő számlájára. Az írásbeli felmondási nyilatkozat e-mailben is benyújtható az Eladó honlapján a Kapcsolat menüpontban megadott kapcsolattartási email-címre küldve.
  2. A szolgáltatás megállapodás szerinti érvényességi idejének lejártakor
  3. Olyan Áruk eltűnése vagy ellopása esetén, amelyekre a szolgáltatás vonatkozik
  4. Csereáru biztosításával javíthatatlan kár esetén, vagy olyan sérülés esetén, amelynek javítása költségesebb lenne, mint egy hasonló Áru biztosítása.
  5. Az Áru garanciális hibája miatt a törvényes jótállási időn belül az adásvételi szerződéstől történő Érvényes elállással. Ebben az esetben az Eladó a Max Care szolgáltatás díjának arányos fennmaradó részét visszatéríti azon napok száma alapján, amelyekre a szolgáltatást megrendelték és kifizették, méghozzá a szolgáltatás érvényességi időszakának végéig tartó napok számának arányában.
  6. Az Eladó egyoldalú elállásával a szolgáltatás nyújtásától. Ebben az esetben az Eladó a Max Care szolgáltatás díjának arányos fennmaradó részét visszatéríti azon napok száma alapján, amelyekre a szolgáltatást megrendelték és kifizették, méghozzá a szolgáltatás érvényességi időszakának végéig tartó napok számának arányában. Az Eladó a szolgáltatás időtartama alatt bármikor indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás nyújtásától, például ha azt gyanítja, hogy a Vevő visszaél a szolgáltatással, miközben ez az elállás attól a naptól érvényes, amely napon az Eladó a szolgáltatás felmondásáról szóló írásos értesítést elküldte a Vevő e-mailcímére, amelyet az Áru megrendelésekor, vagy a Max Care szolgáltatás meghosszabbításakor használtak.
 5. Eljárás a Max Care szolgáltatás igénybevételekor:
  1. A Max Care az Áruk sérülésével kapcsolatos szervizszolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket a Vevő a megvásárolt Áruval kapcsolatos szervizelés formájában igényel, ezen szolgáltatások ingyenes nyújtása formájában, beleértve a munkaerőt és a felhasznált alkatrészeket.
  2. A Vevő a szervizelés megrendelésekor köteles egyértelműen jelezni, hogy Max Care szolgáltatással rendelkező termékről van szó, megerősíteni a szervizelés időpontját és azt, hogy a Max Care szolgáltatáson belül kéri a javítást.
  3. Az Eladó az aktuális kapacitásainak és a pótalkatrészek rendelkezésre állásának megfelelően visszaigazolhat vagy javasolhat más időpontot a szervizmunkára, de indokolatlan késedelem nélkül, hogy a Vevő csak az Eladó kapacitásainak megfelelő minimális időt várjon.
  4. A készüléknek az Eladó szervizébe és onnan történő szállításának költségei a Vevőt terhelik, és ezen költségek a javítás elvégzése után kerülnek kiszámlázásra a Vevőnek.
  5. Javítását vagy hasonló Árura történő cseréjét követően az Árut az Eladó elküldi azt a Vevő által megadott címre.
  6. A Max Care minden egyes használatáért az Eladó 20000 Ft szolgáltatási díjat számít fel, illetve a javítás értékének 10%-át, ha a javítás összköltsége meghaladja az 200000 Ft-t. A javítás értéke a felhasznált pótalkatrészek árából és a vásárlók számára érvényes, óránkénti munkadíjból kerül kiszámításra, amely az Eladó weboldalán a Szerviz menüpontban szerepel. A Vevő köteles ezt a díjat a szállítási díjakkal együtt megfizetni az Eladónak legkésőbb az Áru átvételének pillanatában.
 6. Az Árukra vonatkozóan a Max Care érvényességi ideje alatt nyújtott egyedi szolgáltatások meghatározása és feltételei:
  1. A megrongálódott gépjármű javítása a kár jellegétől függetlenül (a szállítási díjak és jelen ÁSZF 5.f pontja alatt található díjak kivételével) ingyenes. Azokat a kivételeket, amikor az Eladó nem biztosít ingyenes javítást, az alábbiakban ismertetjük a jelen általános szerződési feltételekben.
  2. A területi érvényesség korlátlan. Az Áru szállításának költségei azonban teljes mértékben a Vevőt terhelik.
  3. Ha az Eladó szerviztechnikusa úgy ítéli meg, hogy a javítás már nem lehetséges, vagy a javítás drágább lenne, mint a hasonló felhasználású, hasonló Áruk, az Eladó ingyenesen biztosítja a Vevőnek az eredeti Áruhoz hasonló vagy jobb paraméterekkel rendelkező csereárut. Ha az eredeti Árura törvényes jótállás vonatkozott, az Eladó a leszállított Árukra az eredeti (kicserélt) Árukkal azonos jogokat biztosít a Vevőnek. Az eredeti (sérült) Áru az Eladó tulajdonába kerül, az új (csere)Áru pedig a Vevő tulajdonába kerül. Ebben az esetben a Max Care is megszűnik. Annak értékelése, hogy hasonló vagy jobb paraméterekkel rendelkező csereáru rendelkezésre áll-e, kizárólag az Eladó hatáskörébe tartozik. A csereáruk lehetnek már használtak, például bemutató járművek, de az eredeti Árukhoz képest csak kevésbé vagy hasonlóan használtak lehetnek. Normál használatnak megfelelő hibákat mutathat, de ezek nem akadályozhatják a csereáru rendeltetésszerű használatát. Ilyen hibák lehetnek apró karcolások és hasonlók. Ebben az esetben a szolgáltatás igénybevételéért (csereáru) az eredeti készülék vételárának 10%-ának megfelelő egyszeri díjat kell fizetni.
  4. Abban az esetben, ha a szerviztechnikus úgy dönt, hogy az Árut meg kell javítani, a javítás csak az Áru rendeltetésszerű használatát akadályozó károkra vonatkozik, egyéb károkra nem. Például az esztétikailag sérült alkatrészeket nem cserélik, mivel az ilyen sérülés nem akadályozza meg azok megfelelő használatát.
  5. Az Eladó dönthet úgy, hogy a sérült alkatrészeket kijavítja, vagy más, már használt alkatrészekre cseréli, amennyiben azok megfelelő, a kicserélt alkatrészhez hasonló állapotban vannak, amennyiben ez nem eredményezi a biztonság romlását, illetve nem akadályozza meg az Áru rendeltetésszerű és teljes körű használatát. Például egy új sárvédő helyett az Eladó egy másik, már használt, de megfelelő állapotú sárvédőt is használhat. Amennyiben a javítás mellett döntenek, ez az esztétikai tulajdonságok romlását jelentheti (például a karcok nem kerülnek eltávolításra), de változatlan funkcionalitást és biztonságot kell biztosítania.
 7. Kivételek, amikor a 6. vagy 7. pont szerinti szolgáltatások nem nyújthatók a Max Care keretében:
  1. Áruk vagy alkatrészeik elvesztése vagy ellopása. Az Áru egy részének elvesztése esetén az Eladó döntése alapján ennek a résznek a vásárlására kedvezmény vehető igénybe, de az nem biztosított ingyenesen. A Vevőnek minden sérült alkatrészt le kell szállítania az ingyenes javítás előtt.
  2. Olyan sérülések, amelyek nem akadályozzák a termék teljes körű használatát, például karcolások vagy kisebb sérülések.
  3. Bármilyen kár, amelyet vandalizmus okoz, az Áruk sérülésekkel szembeni nem megfelelő védelme vagy az Áruk gondatlan kezelése miatt. Például, ha a Vevő éjszakára felügyelet nélkül hagyja az Árut kerékpárok számára fenntartott helyre bezárva. A józan ész elve érvényesül, és a kárnak balesetből/esésből és hasonló okból kell származnia, és nem okozhatja a Vevő hanyagsága.
  4. A józan ésszel ellentétes kezelésből eredő károk, vis maior (különösen időjárási viszonyok, terrorizmus, villámcsapás, árvíz stb.), a használati utasításban foglaltaktól eltérő használat, szélsőséges használat (például versenyeken), a közlekedésen kívül más célra történő felhasználás, a termék túlterhelése, kitettség víznek és nedvességnek, a szükséges szerviz figyelmen kívül hagyása, szakszerűtlen összeszerelés vagy a készülékbe történő beavatkozások és felelőtlen tárolás stb. esetén.
  5. Az Áru gondozása során elkövetett súlyos gondatlanság, vagy az Áru durva kezelése esetén, amely ellentétes a Vevő természetes érdekével, hogy megőrizze az Áru hosszú élettartamát.
  6. Normál kopáshoz és fogyóeszközökhöz, figyelembe véve a jármű korát és megtett kilométereit. Például nem terjed ki a kopott gumiabroncsokra, fékelemekre, az akkumulátor kapacitásának fokozatos csökkenésére, a leginkább igénybe vett alkatrészek kopására, karcolásokra stb.
  7. A Max Care a méltányos használat és a józan ész keretein belül használható, és magánszemélyek és vállalkozások számára is biztosított. A vállalkozások azonban csak akkor vehetik igénybe a Max Care szolgáltatást, ha az alkalmazottak maguk vezetik a járműveket, és ezek a vállalkozások nem használják a járműveket közvetlenül bevételszerzésre. Például a Max Care nem használható, ha a Vevő rollerkölcsönző céget, rollermegosztó szolgáltatást, ételszállítást, illetve hasonlókat üzemeltet.
  8. Abban az esetben, ha a kárt az Eladó weboldalán közzétett és ezen az oldalon elérhető biztonságos vezetési útmutatóval (kézikönyvvel) ellentétes használat okozta.
  9. Normál kopás, a karbantartás elhanyagolása, illetve a korrózió, a nedvesség, a hő vagy a hideg fokozatos hatása miatti sérülések.
  10. Fogyóeszközök (akkumulátorok, töltőfolyadék, izzók, kábelek, gumiabroncsok, fékbetétek, csövek, felfüggesztési elemek stb.) vagy a tartozékok sérülése, pl. akkumulátortöltő, reflektorok stb.
  11. Az Áruk olyan károsodása, amely nem befolyásolja az Áru működőképességét és használhatóságát (pl. karcolások, elszíneződések stb.).
  12. Az Áruk sérülése a rendszeres karbantartás, tisztítás vagy helytelen beállítás miatt.
  13. Tűz, víz, gőz, vegyszerek stb. által okozott károk az Áruban.
  14. Az Áruk vagy annak egy részeinek elvesztése.
  15. Az Áru tulajdonosának vagy harmadik személynek szándékos cselekedetei által okozott kár, amely az Áru sérüléséhez vezetett.
  16. Az Áru tulajdonosának vagy harmadik személynek szándékos gondatlanságból elkövetett cselekménye által okozott kár. Szándékos gondatlanság olyan magatartás (cselekedet vagy mulasztás), amelynek során a kár vagy egyéb kár bekövetkezését előre kell látni vagy várni, és az Áru tulajdonosának tudomása van arról, hogy az ilyen cselekvés vagy mulasztás következtében kár vagy egyéb sérülés keletkezhet, de kellő indok nélkül feltételezi, hogy ez nem fog bekövetkezni, vagy tudatában van annak, hogy be fog következni, de nem törődik a kár bekövetkezésével.
  17. Szándékos gondatlanságnak minősülnek például a következő esetek:
   1. Az Áruk eldőlése
   2. Kockázatos tevékenységnek való kitettség, például terepen történő gyorshajtás miatt okozott kár az Áruban
  18. Gyermek vagy háziállat által az Árukban okozott kár, ha a tulajdonos vagy egy harmadik fél nem cselekszik úgy, hogy megakadályozza a kárt vagy csökkentse az Áru sérülésének valószínűségét.
  19. Az Áruknak a gyártó utasításaival vagy rendeltetési céljával ellentétes használata által okozott károk, beleértve a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok használatát.
  20. Szoftverhibák, helytelen szoftvertelepítés okozta sérülések az Árukban.
  21. Az Áruk sérülése az áramellátás ingadozása vagy annak bármilyen okból történő megszakadása miatt.
  22. Az Áruk polgári zavargással, háborús eseményekkel vagy sugárzásnak való kitettséggel kapcsolatos károsodása.
  23. A szóban forgó Árukon kívül bármilyen életben, egészségben vagy vagyonban okozott károkért, amelyek utólagos és/vagy az Áruban bekövetkezett károsodással okozati összefüggésben keletkeztek.
  24. Az Áruk 18 éven aluli harmadik félnek, vagy esetleg olyan személynek történő kölcsönadásából eredő károk, akik nem ismerik kellőképpen a használati utasítást és az Áruk biztonságos használatát.
  25. Az Áruk tartozékainak sérülése.
  26. Amennyiben nem ellenőrizhető, hogy az Áru a Max Care hatálya alá tartozik-e, például ha a sorozatszám olvashatatlan vagy sérült, vagy ha a kérdéses Árut nem lehet egyértelműen azonosítani.
 8. A 6. pontban felsorolt szolgáltatások nyújtása az Eladó kizárólagos belátása szerint történik, figyelembe véve a jó modort és ezen szolgáltatások nyújtásához fűződő érdeket. Ha azonban az Eladó a 7. pontban foglalt okok miatt úgy dönt, hogy nem nyújt szolgáltatást, a Vevő lemond a döntés bármilyen módon történő megtámadásának jogáról, és tudomásul veszi, hogy ez az Eladó szerviztechnikusának kizárólagos döntése alapján történik. Ha azonban a Vevő nem ért egyet a technikus döntésével, a Vevő jogosult más technikus általi újraértékelést kérni az Eladótól, esetleg a szükséges munkák árából kedvezményben állapodhat meg, de ezt is az Eladó kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 9. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az Áru ne sérüljön meg, illetve amennyiben a kár bekövetkezik, és a Vevő ingyenes javítást kíván igényelni, köteles erről haladéktalanul értesíteni az Eladót.
 10. A Max Care szolgáltatás csak érvényességi ideje alatt, de legkésőbb a Max Care érvényességének utolsó napján hosszabbítható meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a további meghosszabbítást. A hosszabbítás megtörténhet automatikusan, úgynevezett előfizetés vagy ismétlődő fizetés esetén, vagy a Vevő által manuálisan, az Eladó által küldött értesítő e-mail vagy SMS szerint.
 11. Az Eladó e-mailben írásos visszaigazolást ad ki a Vevőnek a Max Care tulajdonjogáról, amelyben meghatározza, hogy a Max Care mely Árukra vonatkozik, különös tekintettel azok gyártási számára, beleértve a szolgáltatás érvényességének kezdő és záró dátumát.
 12. Ha a Max Care megszűnik, a Vevő bármely más Max Care szolgáltatáshoz való joga is megszűnik, visszamenőlegesen is, függetlenül a felmondás okától. Például, ha a kár az érvényességi idő lejárta előtt következik be, de a Vevő nem igényelte a kijavítást. A Max Care csak akkor vehető igénybe, ha azt a Max Care érvényességi ideje alatt igényelték. Ha a kár a Max Care érvényességi ideje alatt keletkezett, de a kárigényre csak az érvényességi idő lejártát követően került sor, ebben az esetben a Max Care szolgáltatás nem nyújtható, mivel nem lehet bizonyítani, hogy a kár a lejárati idő előtt vagy után következett be.
 13. A Max Care szolgáltatást a kezdeti próbaidőszakra ingyenesen biztosítjuk minden olyan Vevő számára, akinek az Áruja szerepel azon Áruk listáján, amelyekre az Eladó ezt a szolgáltatást kínálja. A Max Care aktiválásáról a Vevőt általában e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatják, és az ingyenes időszak hosszát mindig egyértelműen közölik. Ebben az ingyenes próbaidőszakban a szolgáltatás a fizetős Max Care szolgáltatással megegyező feltételekkel történik, kivéve az ingyenesség miatt a 14 napon belüli visszatérítés lehetőségét. Az ingyenes próbaidőszak a megadott napon automatikusan lejár, kivéve, ha a Vevő a következő fizetett időszakra rendelést ad le. A pontos árazási feltételeket a Vevő a Max Care hosszabbításáról szóló ajánlatot tartalmazó e-mailben és SMS-ben ismeri meg. Ez az ajánlat minden Vevő számára egyedi. Ha a Vevő úgy dönt, hogy nem aktiválja a szolgáltatás hosszabbítását, az lejár, és későbbi aktiválása már nem lehetséges. A fizetős szolgáltatás aktiválása teljes mértékben önkéntes, a Vevő döntése alapján történik, és az ingyenes próbaidőszak megléte nem jelent megújítási kötelezettséget. A hosszabbítás nem automatikus, ahhoz a Vevő megrendelése és hozzájárulása szükséges.
 14. Abban az esetben, ha a Vevő a Max Care szolgáltatás meghosszabbítása mellett dönt, akár annak térítésmentes próbaverziójáról, akár egy már fizetős szolgáltatás meghosszabbítása esetén, a meghosszabbítás az Eladó honlapján történik a további hosszabbításra kapott ajánlatot tartalmazó e-mailnek vagy SMS-nek megfelelően. Kivételt képez az az eset, amikor a korábbi hosszabbítás során a Vevő úgynevezett ismételt (ismétlődő) fizetést választott automatikus előfizetés formájában. A Max Care szolgáltatás meghosszabbításakor a Vevő több hosszabbítási lehetőség közül választhat, a választott időszaknak megfelelően (például havi, éves, féléves stb.) és két fizetési mód közül: egyszeri vagy automatikusan ismétlődő (ismételt) fizetések előfizetés formájában. Egyszeri fizetés esetén a Vevő a választott időszakra a díjat bankkártyával fizeti meg. Az előfizetési időszak vége előtt a Vevőt ismét értesíteni kell az előfizetési időszak közeledtéről, és lehetőséget kell adni a Max Care meghosszabbítására. Az ismétlődő fizetési mód aktiválása esetén a következő kiválasztott időszak díjának terhelése előtt a Vevő e-mailben értesítést kap a hamarosan megterhelendő díjról, legalább három nappal a Vevő bankkártyájának a díjjal való megterhelése előtt. A Vevő az automatikus hosszabbítást és az ismételt (ismétlődő) fizetéseket a Max Care szolgáltatás időtartama alatt bármikor lemondhatja. Ezt megteheti a Max Care szolgáltatást kínáló beérkezett e-mailekben vagy a Vevőt a közelgő fizetésről értesítő e-mailben található Max Care hivatkozások használatával. Az ismétlődő fizetések törlése ezután nagyon egyszerűen végrehajtható egyetlen kattintással, megszüntetve a Max Care szolgáltatás automatikus megújítását.
 15. A fizetős Max Care szolgáltatás bármikor lemondható, ideértve az ismétlődő (ismételt) fizetések kikapcsolását. A Vevőnek csak az Eladó által a Max Care szolgáltatással kapcsolatban küldött e-mailben vagy SMS-ben található linkre kell kattintania. Ezt követően az Eladó weboldalán önkiszolgáló jelleggel kikapcsolhatja az ismétlődést (automatikus megújítás), vagy kikapcsolhatja a Max Care szolgáltatást. Amennyiben a Max Care deaktiválása a meghosszabbítástól számított 14 napon belül megtörténik, az Eladó visszautalja a Vevőnek az arányos (fennmaradó) összeget a Vevő által megadott számlára. Ha a Vevő a Max Care szolgáltatástól való elállás más formáját részesíti előnyben, akkor úgy járhat el, hogy bármely kapcsolatfelvételi csatornán - például e-mailben vagy telefonon - felveszi a kapcsolatot az Eladó ügyfélszolgálatával. Az Eladó elérhetőségei a webhely Kapcsolat menüpontjában találhatók, továbbá erre a linkre kattintva is elérhetők.

GDPR

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes információk külön oldalon találhatók.

Kosárhoz Ön által hozzáadva
Mennyiség
Összesen
0 termék van a kosaradban 0 termék van a kosaradban
Összesen (áfát tartalmazza)
Vásárlás folytatása