ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek Voltride s.r.o.

 

(a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a Voltride s.r.o. vállalat, amelynek székhelye: Košická 58, 821 09 Bratislava - Ružinov kerület, cégjegyzékszáma: 50 750 003, bejegyezve a Bratislava I. kerületi Kereskedelmi Nyilvántartásában, Szakasz: Sro, Ügyszám: 118002 / B (a továbbiakban: "Eladó").

Kapcsolatok: info@maxblinker.hu
Ügyfélszolgálat: 06 1 490 08 88

Felügyeleti szerv: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) SOI Bratislava régió felügyelősége Bajkalská 21/A, Postafiók sz. 5, 820 07 Pozsony, Műszaki Termékfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Osztály, tel. Szám: +421 2 58272 172-3 Faxszám: +421 2 58272 170

 1. Az áruk kiválaszthatók az ezen a weboldalon található katalógusban, vagy a 06 1 490 08 88-as telefonszámon vagy üzleteinkben.
 2. Online rendeléskor kérjük, adja meg a következő adatokat:
  1. Ha Fogyasztóként vásárol, pl. természetes személyként, aki nem jár el a távszerződés megkötésekor üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása körében, elegendő a név és vezetéknév, valamint a lakcím közlése. Kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét is.
  2. Ha vállalkozása kapcsán vásárol, adja meg cégnevét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint telep- vagy székhelyét.
 3. A rendelés feladása után megrendelését feldolgozzuk, és a megrendelés visszaigazolását azonnal elküldjük az e-mail címére. E-mailben egyeztetjük Önnel a megrendelés részleteit és az áru Vevő részére történő szállításának várható időpontját. Szükség esetén a rendeléssel kapcsolatos minden további információt elküldjük az Ön által megadott e-mail címre.
 4. A megrendelés átvételéről szóló visszaigazolás Eladó általi kézbesítése nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésését. A megrendelés beérkezéséről szóló visszaigazolás kézbesítését követően az Eladó ellenőrzi az áruk elérhetőségét, és az adásvételi szerződés csak az Eladónak a Vevő számára tett ajánlatának e-mail formájában történő kötelező elfogadásával jön létre, amelyben megerősíti, hogy az áru készen áll a szállításra, vagy hogy azt feladták.
 5. Az Eladó köteles a megrendelést legfeljebb 60 napon belül teljesíteni és az árut a Vevőnek átadni. Az árut azonban általában 2 munkanapon belül feladjuk. Az árut munkanapokon kézbesítjük, pontos feladási és kiszállítási napjáról e-mailben küldünk értesítést.
 6. Az Eladó értesíti a Vevőt, hogy a Art. 15. § (2) bekezdés 1 levél e) a ZnOOÚ 3. és 4. pontja alapján a Vevő személyes adatainak kezelése során feltételezhető, hogy a Vevő személyes adatait harmadik fél számára rendelkezésre bocsátják és hozzáférhetővé teszik, ill. a címzettek köre, például fuvarozó, bank, fizetésfeldolgozó, stb. felé.
 7. Az áru átvételekor az áruról átvételi elismervényt adunk ki, mely egyben utánvétes fizetés esetén az áru ellenértékének kiegyenlítését is igazolja. Az áru átvételének igazolása egyben az árura vonatkozó írásbeli megrendelés is. A vételár és az áfa kalkulációját tartalmazó adóbizonylatot az áru átvételének napján e-mailben küldjük meg Önnek. Az árut abban a pillanatban kell a vevő által átvettnek tekinteni, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha:
  1. a Vevő egyazon rendelésében bizonyos megrendelt áru külön kerül kiszállításra, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában,
  2. több részből vagy darabból álló áru szállításakor az utolsó alkatrész vagy utolsó darab átvételének időpontjában.
  3. az árut ismételten kiszállítjuk egy meghatározott időtartamon belül, a leszállított áru első átvételekor.
 8. Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni készlethiány vagy áruhiány miatt, vagy ha a szerződésben megrendelt áru gyártója, importőre vagy szállítója a gyártást leállította vagy olyan jelentős változtatást eszközölt, amely megakadályozta az Eladót a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében. Továbbá vis maior fennállása esetén, vagy ha ugyan az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtett a szerződés teljesítése érdekében, de ezután sem tudja az árut a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban feltüntetett áron a Vevőnek átadni. Az Eladó köteles erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni, és a szerződésben vállalt áruért már befizetett foglalót a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül a Vevő által megadott számlára utalással visszafizetni.
 9. A Vevő az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A Vevőnek joga van ezen időszakon belül kicsomagolni és kipróbálni az árut a klasszikus üzletben szokásos vásárláshoz hasonlóan. A kipróbálás azonban nem azt jelenti, hogy elkezdjük használni az árut, majd visszaküldjük az Eladónak. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől való elállásának jogát papíron vagy e-mailben az info@voltride.hu e-mail címen gyakorolhatja oly módon, hogy ne merüljön fel kétség a szerződéstől való elállás megtörténtével kapcsolatban. A Vevő elállási nyilatkozatot is használhat erre a célra. Ha így dönt, küldje el részünkre az áruval együtt az aláírt, írásos elállási nyilatkozatot, amely tartalmazza vezeték- és keresztnevét, címét, rendelési számát, rendelési dátumát és bankszámlaszámát.
 10. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, a szerződéshez kapcsolódó bármely kiegészítő szerződés is eleve megszűnik.
 11. Küldje vissza az árut a vásárlást igazoló dokumentummal együtt legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül a: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Slovensko, vagy adja át személyesen az üzletben. (forgalmazóponton). A szerződéstől való elállással a Vevő köteles az Eladónak az árut teljes dokumentációval együtt hiánytalanul visszaküldeni, sértetlenül, lehetőleg az eredeti csomagolásban és nem használt állapotban. Javasoljuk az áru biztosítását. Az Eladó nem fogad el utánvétes fizetést. Az Eladó a szerződéstől való érvényes elállást követően visszatérít a Vevőnek minden olyan kifizetést, amelyet a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, így különösen a vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevő többletköltségét, ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A járulékos költségek a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költségei közötti különbözet. A kifizetéseket 14 naptári napon belül visszatérítjük a Vevőnek attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor az Eladó megkapta a Vevő adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát. A fizetés ugyanúgy történik, mint a vásárláskor alkalmazott fizetés. Ez nem érinti a Vevő azon jogát, hogy megegyezzen az Eladóval egy másik fizetési módról, ha a feleket ezért nem terhelik további díjak.
 12. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos árut küld vissza az Eladónak, vagy a szóban forgó áru értéke csökken az áru tulajdonságainak és működőképességénak megállapítására végzett vizsgálat során, az Eladó a Vevőtől kártérítésre jogosult az áru javítására és az áru eredeti állapotának helyreállítására fordított összeg értékében, ill. az Eladónak jogában áll követelni a Vevőtől az áru értékcsökkenésének megtérítését, és erről a Vevőt értesítenie kell.
 13. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos árut küld vissza az Eladónak, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy visszatéríti az Eladónak azt az összeget, amellyel az áru tényleges értéke csökkent, illetve az Eladónál a javítás során felmerült költségeket.
  Az Általános Szerződési Feltételek ezen pontja értelmében a Vevő köteles az áru vételára és az áru adásvételi szerződéstől való elálláskori értéke közötti különbözet összegét kártérítésként megfizetni az Eladónak.
 14. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés elállásáról szóló értesítés Eladónak történő kézbesítésének napjától számítva 14 naptáron belül visszatéríti a Vevőnek a szóban forgó árukért fizetett árat (a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a Vevőtől kapott összes kifizetéssel együtt, beleértve a feladási, szállítási, postai és egyéb költségeket és díjakat). Az Eladó nem köteles visszaküldeni a Vevőnek a vonatkozó árukért fizetett árat, mielőtt az áru a Vevőtől tartozékokkal együtt valójában visszaérkezne, beleértve a dokumentációt stb., vagy amíg a Vevő nem igazolja az áru visszaszállítását az Eladóhoz a tartozékokkal együtt, beleértve a dokumentációt stb.
 15. A szerződéstől való elálláskor a Vevő viseli a közvetlen költségeit az áru visszaküldésének az Eladóhoz vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személyhez. A szerződéstől való elálláskor a Vevő viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit, amely árukat jellegükből adódóan postai úton nem lehet visszaküldeni. Az áru visszaküldésével járó közvetlen költségeket megfelelően nem lehet előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján ezek a költségek 740 Ft és 55500 Ft közé becsülhetők az áru méretétől és súlyától, az áru visszaküldéséhez megtett távolságtól, valamint a Vevő által kiválasztott szállító szolgáltatási díjaitól függően.
 16. Abban az esetben, ha a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti fenti kötelezettségeinek valamelyikét nem teljesíti, az elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján minden bizonyíthatóan kifizetett összeget visszaküldeni a Vevőnek, és ugyanakkor jogosult az áru Vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségek Vevő általi megtérítésére.
 17. A Vevő (Fogyasztó) nem jogosult lemondani olyan szerződésről, amelynek célja:
  1. szolgáltatásnyújtás, ha azt a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével nyújtották, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti a jogát a szerződéstől való elálláshoz, miután és ahol a szolgáltatás nyújtása teljes körűen megtörtént,
  2. a Fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen Fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése,
  3. gyors megsemmisülésnek vagy minőségromlásnak kitett áruk értékesítése
  4. olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása sérült a szállítás után,
  5. hangfelvételek, videofelvételek, hang- és videofelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése védőcsomagolásban, ha a Fogyasztó már kicsomagolta ezt a csomagolást,
  6. nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítése,
  7. elektronikus tartalom biztosítása nem fizikális adathordozón, feltéve hogy annak biztosítása a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti az elálláshoz való jogát.
 18. Az áru vételárát a megrendelés specifikációjában mindig visszaigazoljuk e-mailben. A vevő megerősíti, hogy értesült arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.
 19. Az áruk és szolgáltatások árai, valamint az online áruház összes díja az ÁFA -t tartalmazza. Minden részvény a készletek kimerüléséig érvényes, kivéve, ha egy adott termékre másképp van feltüntetve. A jelenlegi ár azon áruk árát jelenti, amelyekkel a szóban forgó árukat kínáljuk, anélkül, hogy figyelembe vennénk az összes lehetséges bónuszt, értékesítési és egyéb kedvezményeket népszerűsítő marketingkampányokat, vagy a gyártó vagy forgalmazó által ajánlott, nem kötelező árat, amely mindig feltünteti az árat amely jobban tükrözi a termék árszínvonalát a piacon adott időben.
 20. A jótállási feltételekre a reklamációs eljárás az irányadó:
  1. Ha az Áruk nyilvánvaló hibákat mutatnak, pl. különösen, ha az Áruk sérült szállítási csomagban kerül értékesítésre a Vevőnek, a Vevő jogosult nem átvenni az Árukat. Ilyen esetben továbbra is fennáll a Vevő azon joga, hogy az Eladó megfelelő teljesítményét biztosítsa, vagy a Vevő választása szerint visszatérítse a vételárat.
  2. Abban az esetben, ha az Áruk hibái következnek be, miután a Vevő a jótállási időszak alatt átvette az Árukat, a Vevő benyújthatja Panaszát. Azoknál a termékeknél, amelyek működéséhez telepet használnak, ill. különböző típusú telepek, normál telepkopás, ill. az akkumulátor nem tekinthető a termék hibájának, mivel a termék olyan összetevője, amely normál használat mellett természetesen életét veszti.
  3. A fogyasztókra vonatkozó vásárlók jótállási idejének hosszát a törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák, tehát 24 hónapig tartanak, a törvényben meghatározott kivételekkel. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a vevő átveszi. Ha az igényelt árut postai úton vagy futárral szállítják, (lásd elérhetőségek) a felelős személy átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép blokk, csomagolás), a panasz döntő időpontja az átvétel napja a futár vagy postai kézbesítő. A szállításkor küldött árukat az eladó nem fogadja el; javasoljuk az áruk biztosítását.
  4. A nem fogyasztó vásárlók garanciális ideje 12 hónap. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a vevő átveszi. Ha az igényelt árut postai úton vagy futárral szállítják, (lásd elérhetőségek) a felelős személy átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép blokk, csomagolás), a panasz döntő időpontja az átvétel napja a futár vagy postai kézbesítő. A szállításkor küldött árukat az eladó nem fogadja el; javasoljuk az áruk biztosítását.
  5. A Vevő a törvényben előírt minden esetben jogosult elállni a szerződéstől. Az elállás attól a pillanattól hatályos az Eladóval szemben, amikor kézhez kapja a Szerződésből való írásbeli nyilatkozatot. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés a kezdetektől fogva felmondásra kerül, és a felek kötelesek mindent visszaadni, amit az alapján nyújtottak.
  6. Panasz esetén az Eladó nem felelős az adatvesztésért vagy az eszközben tárolt adatok elvesztéséből eredő károkért. A vevő köteles a panasz előtt biztonsági másolatot készíteni az adatokról.
  7. Ha a hiba kijavítható, a fogyasztó-vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és megfelelően kijavítani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. Fogyasztó - a vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei a termék ára miatt áru vagy a hiba súlyossága.
  8. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó bármikor kicserélheti a hibás terméket egy nem hibás termékre, kivéve, ha ez komoly kényelmetlenséget okoz a vásárlónak.
  9. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza, hogy a dolog hibátlanul rendeltetésszerűen használható legyen, a fogyasztó-vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy joga van elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illeti meg a fogyasztót - a vevőt, ha azok orvosolható hibák, de ha a fogyasztó - a vevő nem tudja megfelelően használni a dolgot a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt. Egyéb javíthatatlan hibák esetén a fogyasztó-vevő jogosult a termék árából elfogadható kedvezményre.
  10. Az eladó tájékoztatta a fogyasztót - a vevőt a rendelkezés szerinti jogairól. 622. § -a (e cikk 1. pontja) és az ebből fakadó jogok. A Polgári Törvénykönyv 623. § -a (e cikk 2. pontja) azzal, hogy ezt a panasztételi eljárást az Eladó e -boltjának és a fogyasztó megfelelő aloldalára helyezi - a vevőnek lehetősége volt a megrendelés elküldése előtt időben elolvasni.
  11. A vevő döntése alapján, hogy mely jogai a Kbt. 622. § és bek. 623. §-a irányadó, az eladó vagy a megjelölt személy köteles meghatározni a panaszok kezelésének módját a Ptk. 2. § levél m) pontja alapján haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a panaszeljárás megindításától számított 3 napon belül, indokolt esetben különösen, ha az áru komplex műszaki állapotfelmérése szükséges, legkésőbb a panasztételtől számított 30 napon belül. A panaszeljárás időpontja. A panasz kezelésének módjának meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a panasz később is megoldható. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz kezelésének határidejének lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni. Az eladó e-mailben tájékoztatja a vevőt a panasztételi eljárás befejezéséről és a panasz eredményéről, és ezzel egyidejűleg panasztételi jegyzőkönyvet is kézbesítenek a vevőnek az áruval együtt. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül igényt támasztott az árura, az eladó az igényt elutasítással kezelheti, csak szakértői vélemény vagy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy véleménye alapján vagy egy kijelölt személy véleménye (a továbbiakban: az áruk szakértői értékelése). A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti meg a vevőtől, hogy fizesse meg az áru szakértői értékelésének költségeit vagy az áru szakértői értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.
  12. Ha a vevő 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után termékpanaszt nyújtott be, és az eladó elutasította azt, a panaszt kezelő személy köteles a panaszokmányban feltüntetni, hogy a vevő kiküldheti az árut szakmai értékelésre. Ha a vevő az árut szakértői értékelésre küldi a panasz kezeléséről szóló dokumentumban meghatározott kijelölt személynek, az áru szakértői értékelésének költségeit, valamint az összes kapcsolódó, szándékosan felmerült költséget az eladó viseli. A szakértői értékelés eredményéről. Ha a vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért, ismét panaszt nyújthat be; a jótállási idő nem jár le az áru szakmai értékelése során. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek az újbóli panasz benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, szándékosan felmerült költségeket. Az újra benyújtott igényt nem lehet elutasítani.
  13. A panaszokat személyesen, bármely üzletben (kiadóhelyen), vagy e -mailben a reklamacio@voltride.hu címre lehet benyújtani.
  14. Az áruval együtt javasoljuk, hogy nyújtson be egy, az áru megvásárlását igazoló dokumentumot (számlát), amely garancialevélként szolgál, és töltse ki a panaszűrlapot a panasz gyorsabb feldolgozása érdekében.
  15. Abban az esetben, ha a Vevő gyakorolja jogát, és megköveteli az Áruk hibájának javítással történő eltávolítását, és a jótállási jegyet az Eladótól eltérő jogalany javítási céljaira jelölik ki, amelynek üzleti helye ugyanazon a helyen, mint az Eladó esetében, vagy a Vevőhöz közelebb eső helyen, a Vevő gyakorolja a jótállási javítás jogát a jótállási jegyben meghatározott szervezetnél.
  16. Ha nem lehetséges a jótállási javítást az eladótól eltérő jogalanytól igényelni, az eladó gondoskodik a garanciális javításról. A panasz beérkezésének napján az eladó a vásárlónak az áru panaszának kézhezvételét követően okmányt állít ki, amelyben pontosan megjelöli az áru hibáit a 18. §. A fogyasztóvédelmi törvény 5. A panasz kezelése után az eladó a vevővel egyeztetett formában tájékoztatja a vevőt.
  17. Ezenkívül a Vevő jogosult garanciális javítást kérni a hivatalos szervizközpontokban, amelyek listáját az Áruk dokumentációjához csatolják, vagy az Eladó a Vevő kérésére értesíti őket.
  18. A panaszokat, beleértve a hibaelhárítást is, indokolatlan késedelem nélkül, indokolt esetben legkésőbb a panasz időpontjától számított 30 napon belül kell kezelni. Ezen időszak elteltével a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy jogában áll a terméket új termékre cserélni.
  19. Abban az esetben, ha az Árukat el kell küldeni az Eladóhoz vagy a szervizközponthoz, a Vevő úgy jár el, hogy az Árukat megfelelő csomagolásba csomagolják, amely kellően védi az Árukat, és megfelel az Áruk szállítására vonatkozó követelményeknek. Törékeny Áruk szállítása esetén javasoljuk a szállítmány megfelelő jelölésekkel való megjelölését.
  20. Ha az igényelt árut postai úton vagy futárral szállítják ki (lásd az elérhetőségeket), a felelős személy átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép blokk, csomagolás), a panasz döntő időpontja a futártól vagy postai fuvarozótól történő átvétel dátuma.
  21. A felelős személy teljes körű felelősséggel tartozik a panaszokra vonatkozó határidő lejáratának figyelemmel kíséréséért a Ktv. 250/2007 Koll. a fogyasztóvédelemről és a Polgári Törvénykönyvről, valamint az ügyfél azonnali kapcsolatfelvételéről a panasz jogszabályban meghatározott időn belüli kezeléséről e-mailben, SMS-ben, ill ajánlott levél.
  22. A panasz megfelelő kezelése után a Szolgáltató Központ telefonon, e-mailben vagy a Vevővel egyeztetett más módon megkéri a Vevőt, hogy vegye át a javított Áru és a panaszprotokoll, ill. közös megegyezés alapján az árut a reklamációs jegyzőkönyvvel együtt regisztrált szállítmány formájában juttatjuk el a Vevőhöz.
  23. A szerviztechnikusnak a Vevőnél tett bármely látogatásakor jelentést kell készíteni az észlelt hibákról és azok megszüntetésének formájáról. Ilyen protokoll nélkül a szerviztechnikushoz való látogatást nem veszik figyelembe.
  24. A jótállás igénylésének joga lejár az Áruk szakszerűtlen összeszerelése vagy szakszerűtlen üzembe helyezése esetén, valamint az Áruk szakszerűtlen kezelése esetén, i. különösen a következőkre:
   1. A terméken lévő védőpecsétek és címkék megsértése, ha vannak ilyenek
   2. az áru használata olyan körülmények között, amelyek paramétereik miatt nem felelnek meg az áruk dokumentációjában megadott paramétereknek
   3. vízkárok
   4. Az áruk használata a józan ésszel ellentétben, túlterhelés vagy túlzott stressz
   5. Az áruk használata az ezen a webhelyen meghatározott biztonsági szabályok megsértésével
  25. A gyártó által megadott paraméterek mindig ideális körülmények között vannak. A gyártó által megadott paraméterek és a felhasználó által mért paraméterek közötti eltérés nem ok a panaszra. A vevőnek lehetősége van ingyenesen kipróbálni az árut üzleteinkben, vagy 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldeni, ha nincs megelégedése a tényleges használatban lévő termék paramétereivel.
  26. Ha a termék mérőeszközöket (sebességmérőt, hőmérőt stb.) tartalmaz, ezek nincsenek hitelesítve, és pontosságuk nem garantált, és ezeket befolyásolhatja például a hőmérséklet, a gumiabroncs futófelülete és hasonlók. Ezek hozzávetőleges értékek, és ezen információk pontossága nem lehet panasz tárgya.
  27. Ha a Vevő - fogyasztó nem volt elégedett a panasz Eladó általi kezelésével, vagy ha a Vevő - fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordult az Eladóhoz, és nem volt megelégedve azzal, ahogyan az Eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevő - fogyasztónak joga van az Eladóval kapcsolatba lépni jogorvoslati kérelemmel. Ha az Eladó az ilyen kérelemre nemmel válaszol, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő - Fogyasztó jogosult indítványt benyújtani az alternatív vitarendezési szervezet alternatív vitarendezésének kezdeményezésére. Az alternatív vitarendezés tárgya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Bajkalská 21 / A, P.O. Számú doboz 5, 820 07 Pozsony, ill. a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján szereplő másik, felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető a www.mhsr.sk címen). A vevő - a fogyasztó jogosult választani a fogyasztói viták alternatív rendezésének tárgyát, amelyhez fordul. A fogyasztó használhatja a webhelyen elérhető online vitarendezési platformot http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  28. Bármilyen Panasz esetén a Vevő tájékoztatja az Eladót a panasz alkalmazásáról, és megegyezik vele a panaszkezelési eljárás legmegfelelőbb módjáról. Figyelembe véve a panasz jellegét, az Eladó felajánlja a Vevőnek, hogy látogassa meg őt szerviztechnikusként, és javítsa ki az Áruk hibáit a lehetséges telepítés helyén, i. a Vevőnél, vagy javasolja az Áruk szervizközpontba történő szállítását.
  29. Panaszosztály:

   Voltride sro
   Šumavská 1
   821 08 Pozsony - Ružinov kerület

   reklamacio@voltride.hu
   06 30 194 73 69
  30. Az árukra vonatkozó jótállási idő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, kivéve, ha meghatározott árukra más garanciális időszakot írnak elő, és az áru átvételének napjától, valamint a az árut meghatalmazott személy által. A 24 hónapos jótállási idő a magán használatra szánt áruk értékesítésére vonatkozik [620. §. 1. §]. Ha a vevő nem fogyasztó az 1. cikk értelmében. Általános rendelkezések és meghatározások, 3. bekezdés, 1.i. pont, a jótállási idő 12 hónap.
  31. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő az áru garanciális javítása miatt nem használhatta az árut.
  32. Ha az árut újakra cserélik, a vevő dokumentumot kap a kicserélt árukról. Minden további igény az eredeti szállítólevél és a jelen reklamációs dokumentum alapján történik.
  33. A garanciális időszak alatt minden jogi javítás ingyenes.
  34. Panasz esetén nem vagyunk felelősek az adatvesztésért vagy az eszközön tárolt adatok elvesztéséből eredő károkért.
  35. A jótállási idő az áru átvételétől kezdődik.
  36. A jótállási időszak nem foglalja magában az áru követelésétől az időtartamig, amikor a vevő köteles a jótállási javítás befejezése után átvenni az árut.
  37. a garancia igénylésekor.
  38. Az adóbizonylatot az áru kézbesítésének napján e-mailben küldjük meg Önnek.
 21. Az eladó nem felelős az áruk késedelmes szállításáért a vevő helytelen címe miatt. A vevő jogosult az árut, valamint annak csomagolását alaposan megvizsgálni a fuvarozótól/futártól történő átvételkor, és aláírásával megerősíteni az áru átvételét az áru átvételén. Abban az esetben, ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikusan sérült, köteles erről értesíteni a fuvarozót, és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Abban az esetben, ha a vásárló megkapja az árut, a vevő köteles haladéktalanul rögzíteni az áru sérülésének mértékét és jellegét (kárnyilvántartás), amelyet a fuvarozó megerősít.
  Panaszok az esetleges nem a futárszolgálat miatti áruszállítást vagy a kár okozta szolgáltatást ilyen esetekben közvetlenül a futárszolgálat munkatársához kell alkalmazni. A vevő nem fogadja el a sérült árut a futártól, és a vevő az áru átvételén jelzi az áru sérülését.
  Az áru mechanikai sérülésére vonatkozó követelések, amelyek nem voltak nyilvánvalóak a szállítmány átvételekor,egyes szállítóvállalatok a "Szállítási módok" és a "Panaszok" dokumentumban. Az ilyen sérült áruk később észlelt hibáiból eredő követelések érvényesíthetők, ha bizonyított, hogy a kért hibák már a szállítótól történő átvételkor az áruban voltak. Az első használat előtt a vevő köteles elolvasni a jótállási feltételeket, beleértve a használati utasítást, majd ezt az információt gondosan követni.
 22. A vevőnek joga van indoklás nélkül visszavonni a megrendelést az áru szállítása előtt bármikor e-mailben vagy telefonon. Abban az esetben, ha az árut vis maior vagy a termelés megszüntetése miatt nem szállítják le, az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a kézbesítés elmaradásának okáról. A vételár vagy annak részének kifizetése esetén a megrendelés törlésekor a pénzeszközök 14 naptári napon belül visszakerülnek a vevőnek ugyanúgy, ahogyan azt a vásárló fizetésében használta. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy megegyezzen az eladóval egy másik fizetési módról, ha a vevőt nem terhelik további díjak.
 23. Ezen általános szerződési feltételek 8–16. pontja nem vonatkozik kifejezetten azokra a szervezetekre, amelyek nem felelnek meg a fogyasztónak a (1) bekezdésben meghatározott meghatározásához. 2. § betű törvény a) pontja. 250/2007 Koll. a fogyasztóvédelemről.
 24. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre negatívan válaszol, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van indítványt benyújtani vitája alternatív megoldásának kezdeményezésére a Törvény 12. §. 391/2015 Koll. a fogyasztói viták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról.
  Illetékes szervezet a fogyasztói viták alternatív rendezésére az eladóval Voltride sro, székhelye: Košická 58, 821 09 Bratislava - Ružinov kerületben, Cégszám: 50 750 003, bejegyezve a Pozsonyi I. kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, Szekció: Sro, Ügyiratszám: 118002/B a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk vagy más, erre feljogosított jogi személy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, az alternatív vitarendezési jogalanyok listáján regisztrálva (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk); a fogyasztónak joga van eldönteni, hogy ezen alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul.
  Vevők - a fogyasztók jogosultak arra, hogy az online vitarendezési platformot (továbbiakban "RSO") használják fel vitáik megoldására, az általuk választott nyelven. A fogyasztó-fogyasztó vita rendezéséhez használhatja az elérhető RSO platformot a webhelyen http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A vevő - fogyasztó kitölti az elektronikus panaszűrlapot, amikor benyújtja a beadványt az RSO platformra. Az általuk benyújtott információnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy online azonosítani tudja az érintett alternatív vitarendezési szervezetet. A fogyasztó-fogyasztó dokumentumokat csatolhat panasza alátámasztására.
 25. A személyes adatok és azok védelme
  A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk megtalálhatók a webhelyen az Adatvédelem részben. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles az eladónak a személyes adatokat a megfelelő és valós formában megadni, és köteles tájékoztatni az eladót a személyes adataiban bekövetkezett változásokról is. A vevő megerősíti, hogy az általa megadott személyes adatok helyesek.
 26. A megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet bejelölésével a vevő jelzi, hogy elolvasta ezeket az általános szerződési feltételeket, teljes mértékben megérti azok tartalmát, és egyetért velük.
 27. Az ezen általános feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései vonatkoznak (abban az esetben, ha a vevő nem jár el fogyasztóként), a sz. 22/2004 Koll. törvény az elektronikus kereskedelemről és a törvény módosításáról. 128/2002 Koll. törvénnyel módosított belső piac állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításáról. 284/2002 Koll. módosított és a sz. 102/2014 Koll. a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.
 28. Ezek az általános szerződési feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 29. Az eladó fenntartja a jogot ezen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Az érvényesen megkötött szerződésre azonban a megkötéskor érvényes általánosszerződési feltételek vonatkoznak
 30. A Voltride s.r.o. oldalon közzétett összes anyag szerzői jog védi. A weboldalon felsorolt ​​termékeket és szolgáltatásokat, a velük kapcsolatos információkat és képeiket az érintettek más jogai védhetik. A termékek, szolgáltatások, vállalatok és vállalatok neve és megnevezése tulajdonosaik bejegyzett védjegye lehet.
  A vállalat webhelyének bármely része (különösen az eladott termékek leírása és képei, a vásárlások leírása, valamint a kategóriák és paraméterek felosztása) nem másolhatók elektronikus vagy mechanikus úton. és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 31. Voltride s.r.o. rámutat arra, hogy üzletei webhelyein található információkat részben harmadik féltől töltötték le, ténybeli és technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és előzetes értesítés nélkül frissíthetők. Voltride s.r.o. előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a weboldalán leírt termékeket és szolgáltatásokat, és nem garantálja azok tartalmának tényszerű pontosságát.
  Voltride s.r.o. nem vállal felelősséget más felekért közvetlen, közvetett, rendkívüli vagy egyéb következményes károkért, amelyeket a saját vagy linkelt webhelyéről származó információk használata okozott, beleértve (de nem kizárólagosan) az elmaradt nyereséget, a felmerült költségeket, az üzleti megszakításokat és egyéb károkat. Voltride s.r.o. nem vállal semmilyen garanciát és garanciát, kivéve a törvény szerinti garanciákat és garanciákat, amelyek a törvényen túlmennek amelyet az áruházak weboldalán kínált termékek szállítói és szolgáltatói nyújtanak, amennyiben ez kifejezetten az ilyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. A Voltride s.r.o. nem értelmezhető a termékek és szolgáltatások bármilyen célra való alkalmasságának nyilatkozataként, kivéve, ha ezt a nyilatkozatot a Voltride s.r.o. írásban, miután kétség esetén felvette vele a kapcsolatot.

VOP VC

A Voltride Care és a Voltride Care Plus Általános Szerződési Feltételei

 1. A Voltride Care az Eladótól vásárolt termékek kiterjesztett garanciája és javítása, a Voltride Care Plus pedig az Eladótól vásárolt áruk kiterjesztett garanciája, javítása és ingyenes szervíze. A fentieken kívül ezek a szolgáltatások az alábbi táblázatban felsorolt ​​egyéb előnyöket is magukban foglalják jelen feltételek mellett. Ez egy fizetett szolgáltatás, amely a vásárláskor előre meghatározott felár ellenében fizethető, és célja a vásárolt áruk gondtalan tulajdonjogának biztosítása. Semmilyen esetben sem biztosítási szolgáltatásról van szó, így a szolgáltatást nem is kínálják. Emiatt nem nyújt védelmet a vevő számára az áru ellopása esetén, és csak akkor nyújtható, ha a vevő rendelkezik a megvásárolt áruval.
 2. Mivel ez nem biztosítási szolgáltatás, a vevő tudomásul veszi, hogy ingyenes javítás, szerviz vagy cserejármű (elektromos roller) biztosítása csak akkor lehetséges, ha a vevő a vásárolt árut a vásárlást igazoló dokumentummal és a vásárlást igazoló dokumentummal együtt hozza. a Voltride Care szolgáltatás megvásárlását, és hogy ha már nem áll rendelkezésére az áru (például lopás miatt), akkor semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak számára, különösen nem helyettesítő járművet. A Voltride Care ebben az esetben nem jár le, és ha például újra megtalálják az árut, a Voltride Care továbbra is alkalmazható.
 3. A Voltride Care szolgáltatást csak új áruk vásárlásakor vagy a szállítás előtt lehet megvásárolni, mivel ez immateriális termék. Például, ha hétfőn vásárolja meg az árut, de a futár csak szerdán szállítja ki Önnek. A feltétel a szolgáltatás kifizetése az áru leszállítása előtt, bankközi átutalás esetén a pénzeszközöknek a vevő számlájáról történő megterhelésének napja kerül kiszámításra.
 4. A Voltride Care lejár:
  1. A vevő vagy az eladó írásos értesítése a vásárlástól számított 14 napon belül. Ebben az esetben, ha a szolgáltatás igénybevétele nem történt meg, az Eladó a szolgáltatási díj teljes összegét az írásos értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi a Vevő számlájára.
  2. A megbeszélt szolgáltatási időszak lejárta
  3. a szolgáltatás által érintett áruk kihalása vagy ellopása
  4. pótló áruk biztosításával helyrehozhatatlan károk esetén, vagy olyan károk esetén, amelyek javítása költségesebb lenne, mint az összehasonlítható áruk szállítása
  5. az adásvételi szerződéstől a törvényes jótállási időn belül érvényes elállás az áruk jótállási hibája miatt. Ebben az esetben az Eladó visszatéríti a Voltride Care fizetésének fennmaradó részét a szolgáltatás végéig hátralévő napokhoz képest az árukra érvényes napok számának megfelelően
  6. azzal, hogy az Eladó eláll a szolgáltatás nyújtásától. Ebben az esetben az Eladó visszatéríti a Voltride Care fizetésének fennmaradó részét a szolgáltatások végéig hátralévő napokhoz képest az árukra érvényes napok számának megfelelően. Az eladó indokolás nélkül bármikor elállhat a szolgáltatástól a szolgáltatás során, például ha gyanítja, hogy a szolgáltatást a vevő visszaélte.
 5. A Voltride Care szolgáltatás igénybevételéhez:
  1. A Voltride Care a károkkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz (a Voltride Care Plus esetében minden szolgáltatás esetén) biztosított, amelyeket a vevő a megvásárolt árukkal kapcsolatban szerviz formájában és cserejármű (elektromos robogó) biztosításával kapcsolatban kér. a javítási időszak alatt.
  2. A szolgáltatás megrendelésekor a vevő köteles egyértelműen kijelenteni, hogy a Voltride Care szolgáltatáshoz tartozó árukról van szó, a Voltride Care Plus esetében, és meg kell erősítenie a szolgáltatás dátumát és azt is, hogy kér -e cserejárművet.
  3. Az eladó megerősítheti vagy javasolhat egy másik időpontot a cserejármű szervizelésére és átvételére, a jelenlegi kapacitásától és a cserejárművek rendelkezésre állásától függően, de indokolatlan késedelem nélkül, hogy a vevő csak az eladó kapacitásának megfelelő minimális időt várjon.
  4. Ha a berendezés súlya kevesebb, mint 20 kg, és a Szlovák Köztársaságban található, az Eladó saját költségén biztosít egy futárt, aki átveszi a berendezést, vagy a Vevő személyesen elhozhatja azt az Eladó üzletébe kölcsönös megállapodás. Nehezebb berendezések esetében, vagy ezek nem a Szlovák Köztársaságban találhatók, a berendezés Eladó szolgálatába történő szállításának költségeit a Vevő viseli, kivéve, ha az Eladóval másként állapodtak meg.
  5. Ha az Eladó és a Vevő megállapodtak a cserejármű beszerzésében, a Vevő a megállapodás szerinti határidőn belüli megállapodás után személyesen átveheti az Eladó üzletében, vagy az Eladó ingyenesen átadja neki futár a Szlovák Köztársaságon belül. Abban az esetben, ha ezt a járművet a Szlovák Köztársaság területén kívül kell szállítani, a jármű szállításának költségeit a Vevő viseli, hacsak az Eladóval másként nem állapodtak meg. A cserejármű használatához való jog a javítási időszak teljes időtartama alatt tart, beleértve a javított áruk vevőnek történő szállításának idejét is. A javított áru leszállításakor ez az igény lejár, és azt követőenaz Eladó futárt biztosít a berendezés Eladóhoz történő szállításához, vagy az ügyfél megállapodás alapján visszaküldheti azt az Eladó üzletébe. Abban az esetben, ha a járművet a Szlovák Köztársaság területén kívül szállítják, a jármű szállításának költségeit a Vevő viseli, hacsak az Eladóval másként nem állapodtak meg. A Vevő vállalja, hogy a biztosított járművel kellő körültekintéssel bánik, azt csak az utasításoknak, a józan észnek és az Eladó által kiadott Biztonságos vezetési kézikönyvnekmegfelelően használja, amely az Eladó webhelyen található. Abban az esetben, ha a bérelt pótkocsiban kár keletkezik, annak javításának költségeit a vásárló viseli a használt alkatrészekkel teljes egészében, míg az Eladó nem számít fel díjat az elvégzett munkáért.
  6. Az áru javítását vagy hasonló árukra való cseréjét követően az Eladó ingyenesen elküldi a vevő által megadott címre, ha a cím a Szlovák Köztársaság területén van, és a készülék súlya kevesebb, mint 20 kg . Nehezebb berendezések esetében, vagy ezek nem a Szlovák Köztársaságban találhatók, az Eladó szolgáltatásából származó berendezések szállításának költségeit a Vevő viseli, kivéve, ha az Eladóval másként állapodtak meg.
  7. A Voltride Care minden egyes használatáért (kivéve a Voltride Care Plus ingyenes szolgáltatását) az Eladó 50 euró szervizdíjat számít fel, vagy a javítás értékének 10% -át, ha az meghaladja az 50 eurót. A javítás értékét a használt pótalkatrészek ára és 40 euró óránként számítják ki. Ha a vevő kifizette a Voltride Care Plus szolgáltatást, a munka nem számít bele a javítás teljes értékébe. A Vevő köteles ezt a díjat legkésőbb az áru átvételének pillanatában megfizetni az Eladónak.
 6. Az árukra vonatkozó Voltride Care érvényességi ideje alatt nyújtott egyes szolgáltatások meghatározása és feltételei:
  1. A sérült jármű ingyenes javítása, a sérülés típusától függetlenül. Azokat a kivételeket, amikor az Eladó nem biztosít ingyenes javítást, az alábbiakban ismertetjük a jelen Általános Szerződési Feltételekben.
  2. Cserejármű minden javítás során. Ez akkor is biztosított, ha a szokásos jogi garanciát alkalmazzák.
  3. A területi érvényesség nem korlátozódik a Szlovák Köztársaság területére, hanem a Szlovák Köztársaság területén kívül az áru és a cserejármű szállításának költségeit a vevő viseli.
  4. Ha az Eladó szerviztechnikusa úgy ítéli meg, hogy a javítás már nem lehetséges, vagy a javítás drágább lenne, mint a hasonló felhasználású hasonló áruk, az Eladó díjmentesen biztosítja a Vevőnek a hasonló vagy jobb paraméterekkel rendelkező csereárukat az eredeti árut. Ha az eredeti árura törvényi garancia vonatkozik, az Eladó ugyanazokat a jogokat biztosítja a leszállított árukra, mint a vevő az eredetire (kicserélt árura). Az eredeti (sérült) áru az Eladó tulajdonába kerül, az új (csere) áru pedig a vevő tulajdonába. Ebben az esetben a Voltride Care is lejár, de a vevő az Eladóval kötött megállapodás szerint kedvezményes áron vásárolhat új Voltride Care csereterméket. Annak értékelése, hogy a hasonló vagy jobb paraméterekkel rendelkező cseretermékeket biztosítják -e, kizárólag az Eladó felelőssége. A helyettesítő áruk már használhatók, például bemutató járműként, de kevesebbet vagy az eredeti áruval összehasonlíthatóan kell használni őket. A normál használatnak megfelelő hibákat tartalmazhat, de ezek nem akadályozhatják meg a megfelelő használatot, például kisebb karcolások és hasonlók.
  5. Ha a szerviztechnikus úgy dönt, hogy az árut kijavítják, a javítás csak az áruk rendeltetésszerű használatát akadályozó károkra vonatkozik, és nem terjed ki minden egyéb kárra. Például a kozmetikailag sérült alkatrészek nem változnak, de ez nem akadályozza meg a megfelelő használatot.
  6. A Voltride Care magában foglalja az ingyenes hirdetési lehetőséget az eladó webhelyén, ha a vevő úgy dönt, hogy viszonteladja áruit. A Vevő ezt a lehetőséget kérheti az Eladótól az Eladó webhelyének kapcsolatfelvételi oldalán felsorolt ​​e -mail címen.
 7. A Voltride Care Plus árukra vonatkozó érvényességi ideje alatt nyújtott egyes szolgáltatások meghatározása és feltételei:
  1. A Voltride Care feltételeinek 6. pontjában említett összes pont és ezen kívül:
  2. Ingyenes rutinszerviz (hiba, fékszerviz, rutinellenőrzés, szerelési tartozékok, fékbeállítások, kormánybeállítások stb.)
  3. Expressz garancia és elsőbbségi garancia utáni szerviz, ami azt jelenti, hogy az eladó minden szervizműveletet a lehető legkisebb késleltetéssel, lehetőségeihez mérten, indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. Ezek a feltételek azonban nem garantálnak semmilyen konkrét időpontot vagy dátumot az ilyen szolgáltatáshoz.
  4. Cserejármű akár minden szokásos szervizelés során is, a cserejármű kölcsönzésének fent meghatározott feltételei mellett.
  5. Az akkumulátor, annak kapacitásának és állapotának ingyenes tesztelése, a szállítás a vevőt terheli.
  6. 5% kedvezmény az Eladó e-üzleteiben és üzleteiben történő bármely vásárlás esetén, amely nem vonatkozik a már kedvezményes árukra, kivéve, ha az Eladó és a Vevő másként állapodik meg.
  7. 10% kedvezmény minden alkatrészre, tartozékra és fogyóeszközre a Voltride Care időtartama alatt a Voltide Care Plus által lefedett árukra, kivéve, ha azok már benne vannak a kedvezményben.
  8. 10% kedvezmény a csereakkumulátorra a Voltide Care Plus által lefedett termékekre, kivéve, ha már nem kedvezményes.
  9. Kedvezményes ügyfélszolgálat, ami azt jelenti, hogy indokolatlan késedelem nélkül azonnal támogatást nyújtanak az Eladó keretein belül.
  10. 30% kedvezmény az Eladó által szervezett Voltrace rendezvényekre és versenyekre való belépésre, beleértve a kezdési díjakat is.
  11. Kedvezményes felvétel az új áruk előrendelési listájára. A vevőnek továbbra is az a vevőnek kell maradnia, aki fizetett a Voltride Care szolgáltatásért.
  12. Béreljen két robogót és járművet ingyen az Eladó bérleti díjából két órára.
  13. 25% kedvezmény az Eladó bérleti szolgáltatásaiból.
  14. Az áruk ingyenes megjelenítése az üzletben, ha a vevő úgy dönt, hogy eladja az eszközt. Ez a szolgáltatás megállapodáshoz kötött, és kapacitás és logisztikai okok miatt nem mindig áll rendelkezésre. A készüléket az aktuális állapotnak, az akkumulátor kapacitásának vagy a futásteljesítménynek megfelelő áron kell felajánlani, és az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja megjelenítését. A kibocsátás időtartama közös megegyezés alapján történik, de általában nem haladja meg a két hetet. Az eladó nem ezeknek a kiállított áruknak az eladója, és nem felelős az árképzésért, és nem lép üzleti kapcsolatba az új vevővel.
  15. Ingyenes értékelés és a berendezés jó állapotának ingyenes megerősítése eladás előtt, míg az áruk értékbecslésre történő szállítását a vevő viseli.
  16. Az eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásaés az elektronikus szervizkönyvben.
  17. A Voltride Care Plus ingyenes átruházása, ha új tulajdonosnak adják el. A Vevő köteles legkésőbb három nappal az új tulajdonosnak történő értékesítés után értesíteni az Eladót erről az átruházásról e -mailben, beleértve az új tulajdonosra vonatkozó alábbi információkat: név, vezetéknév, cím, e -mail és telefonszám, vagy a cég neve, Azonosítószám és az áfa -szám, ha alkalmazható jogi személy esetében.
 8. Kivételek, amikor a Voltride Care Plus esetében nem nyújtanak szolgáltatásokat a 6. vagy 7. pont szerint:
  1. Áruk vagy azok részeinek elvesztése vagy ellopása. Az áru egy részének elvesztése esetén kedvezményt kell alkalmazni ennek a résznek a megvásárlására, de azt nem biztosítják ingyen. A vevőnek minden sérült alkatrészt szállítania kell, mielőtt ingyenes javítást végez.
  2. Olyan sérülés, amely nem akadályozza meg az áru teljes körű használatát, például karcolás vagy kisebb sérülés.
  3. A vandalizmus, a károk elleni elégtelen védelem vagy az áru gondozása miatt okozott károkért. Például, ha a vevő egyik napról a másikra felügyelet nélkül hagyja az árut a kerékpárok számára zárva. A józan ész elve érvényes, és a kárnak balesetből/esésből stb. Kell származnia.
  4. A józan ész, a vis maior (különösen az időjárási körülmények, a terrorizmus, a villámcsapás, az árvíz stb.) okozta károk esetén az utasításokban meghatározottaktól eltérő használat, extrém használat (például versenyeken), a szállítás, a berendezés túlterhelése, víznek és nedvességnek való kitettség, a szükséges szerviz figyelmen kívül hagyása, szakszerűtlen telepítés vagy beavatkozás a berendezésbe és felelőtlen tárolás stb.
  5. Az áru gondozása során elkövetett súlyos gondatlanság, vagy az áru durva kezelése esetén, amely ellentétes a vevő természetes érdekével, az áru hosszú élettartamának megőrzése érdekében.
  6. Normál kopáshoz, figyelembe véve a jármű életkorát és futásteljesítményét. Nem vonatkozik például az elhasználódott gumiabroncsokra, fékalkatrészekre, az akkumulátor kapacitásának fokozatos csökkenésére, a leginkább igénybe vett alkatrészek kopására, karcolásokra stb.
  7. A Voltride Care tisztességesen és józan ésszel használható, és mind magánszemélyek, mind vállalatok számára biztosított, de a vállalatok csak akkor használhatják a Voltride Care szolgáltatást, ha az alkalmazottak vezetik a járművet, és nem használják közvetlenül üzleti tevékenységekhez, például nem alkalmazni kell, kivéve, ha a vevő kölcsönzőt, közös robogókat és hasonlókat üzemeltet.
  8. Olyan károk esetén, amelyek az Eladó webhelyén közzétett, ezen az oldalonelérhető, biztonságos vezetési utasításokkal ellentétes használatból erednek.
  9. Normál kopás, karbantartás figyelmen kívül hagyása, vagy fokozatos korrózió, nedvesség, meleg vagy hideg okozta károk.
  10. Fogyóeszközök (elemek, patronok, izzók, kábelek stb.) vagy a tartozékok, pl akkumulátortöltő, reflektorok stb.
  11. Az áru sérülése, amely nem befolyásolja az áru funkcionalitását és használhatóságát (pl. karcolások, elszíneződés stb.).
  12. Áruk károsodása a rendszeres karbantartás, tisztítás, helytelen beállítások miatt.
  13. Az áruk tűz, víz, gőz, vegyszerek stb. által okozott károsodása
  14. Az áruk vagy azok részeinek elvesztése.
  15. Kár, amelyet az áru tulajdonosának vagy egy harmadik félnek az áru sérüléséhez vezető szándékos tevékenysége okozott.
  16. Az áru tulajdonosának vagy harmadik félnek a szándékos gondatlanságból eredő cselekedetei által okozott kár. A szándékos gondatlanság olyan cselekményt (cselekvést vagy mulasztást) jelent, amelyben a kár vagy más kár bekövetkezését előre kellett látni vagy elvárni, és az áru tulajdonosa tudta, hogy ilyen cselekmény vagy mulasztás esetén a kár vagy más kár bekövetkezik vagy bekövetkezhet, de ésszerű indokok nélkül hivatkozott arra, hogy ez nem fog bekövetkezni, vagy tisztában volt eredetével, vagy közömbös volt az eredete iránt.
  17. Például a következők szándékos gondatlanságnak minősülnek:
   1. Áru esése
   2. Áruk károsodása kockázatos tevékenységek, például terepjáró vezetés miatt
  18. Gyermek vagy háziállat által okozott áruk sérülése, ahol a tulajdonos vagy harmadik fél nem úgy járt el, hogy megelőzze vagy csökkentse az anyagi kár valószínűségét.
  19. Az áru sérülése, amelyet az Áruknak a gyártó utasításaival ellentétes használata vagy az áru rendeltetésének megfelelő használat okozott, beleértve a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok használatát.
  20. Az áruk sérülése szoftverhibák, helytelen szoftvertelepítés miatt.
  21. Áruk károsodása áramingadozás vagy bármilyen okból történő megszakítás miatt.
  22. Áruk károsodása polgári zavargásokkal, háborús eseményekkel vagy sugárzással kapcsolatban.
  23. Bármilyen élet-, egészség- vagy vagyoni kárért, a szóban forgó áruk kivételével, amely később és/vagy okozati összefüggésben áll az áruk károsodásával.
  24. Kár, amelyet az okozott, hogy az árut 18 éven aluli harmadik félnek kölcsönadta, vagy olyan személynek, aki nincs megfelelően oktatva az utasításokban és az áru biztonságos használatában.
  25. A tartozékok károsodása.
  26. Ha nem lehet ellenőrizni, hogy az áruk a Voltride Care hatálya alá tartoznak -e, például ha a sorozatszám olvashatatlan vagy sérült, vagy az áru nem azonosítható egyértelműen.
 9. Az Eladó nyújtja -e az itt felsorolt ​​szolgáltatásokata 6. és 7. pontban kizárólag az Eladó dönt, figyelembe véve a jó modort és a szolgáltatásnyújtás iránti érdeklődést. Ha azonban az Eladó a 8. pontban említett okok miatt úgy dönt, hogy nem nyújtja a szolgáltatásokat, a Vevő lemond a döntés bármilyen jogú megtámadásának jogáról, és tudomásul veszi, hogy ez az Eladó szerviztechnikusának egyedüli döntése lesz. Ha nem ért egyet a döntésével, kérheti az Eladót, hogy egy másik technikus értékelje újra, vagy megállapodhatnak a szükséges munkára vonatkozó kedvezményben, de ez is az Eladó kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 10. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az áru ne sérüljön meg, és amennyiben ez bekövetkezik, és ingyenes javítást kíván igényelni, köteles haladéktalanul értesíteni erről az Eladót.
 11. A Voltride Care meghosszabbítása csak az érvényességi idő alatt lehetséges, legkésőbb a Voltride Care és a Voltride Care Plus lejárati dátuma előtt egy nappal. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a további meghosszabbítást. Ha érdekli a hosszabbítás, a vevő telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot az Eladóval, ahol megállapodnak a következő eljárásban.
 12. Az Eladó e-mailben írásban visszaigazolást küld a Vevőnek a Voltride Care tulajdonjogáról a Voltride Care tulajdonjogáról, amely meghatározza a Voltride Care által érintett árukat, különösen a sorozatszámát, beleértve a lejárati dátumokat.
 13. A Voltride Care vagy a Voltride Care Plus felmondása esetén a vásárló egyéb Voltride Care szolgáltatásokra való jogosultsága akár utólag is megszűnik, függetlenül a felmondás okától. Például, ha a kár az érvényesség vége előtt következett be, de a vevő nem követelte a javítást.

GDPR

Adatvédelmi irányelvek

A részletes adatvédelmi információk egykülön oldalon találhatók.

Kosárhoz Ön által hozzáadva
Mennyiség
Összesen
0 termék van a kosaradban 0 termék van a kosaradban
Összesen (áfát tartalmazza)
Vásárlás folytatása